Oud Mokum – Klaz

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ένα υπέροχο ταξίδι ξεκινά και όλες οι αισθήσεις είναι τεντωμένες μέσα από αυτή τη μοναδική μελωδία. Το εκλεπτυσμένο και παράλληλα παθιασμένο ύφος της προσφέρει μια απίστευτη απελευθέρωση μέσα σου και σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι πιθανά. Ο ήρεμος ρυθμός σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις και να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A wonderful journey begins and all the senses are stretched through this unique melody. Her refined and at the same time passionate style offers an incredible release within you and makes you feel that everything is possible. The calm pace gives you strength to continue and see things more clearly.”

-Nagamag.com

“Een prachtige reis begint en alle zintuigen worden gespannen door deze unieke melodie. Haar verfijnde en tegelijkertijd gepassioneerde stijl zorgt voor een ongelooflijke bevrijding in je en laat je voelen dat alles mogelijk is. Het rustige tempo geeft je de kracht om door te gaan en de zaken helderder te zien.”

-Nagamag.com

The original review of “Klaz – Oud Mokum” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Klaz” (Netherlands) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Oud Mokum” by the talented “Klaz”. A unique Jazz composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Klaz – Oud Mokum”. The song expresses Nu Jazz / Jazztronica music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Jazz reviewers motivated to write about “Klaz – Oud Mokum”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Jazz songs that discovers around the globe, for Jazz listeners of all over the world!

Listen to “Klaz – Oud Mokum” on Youtube and Spotify

You can listen to “Klaz – Oud Mokum” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Klaz – Oud Mokum”.

Additional information/sources for Klaz – Oud Mokum

The song “Klaz – Oud Mokum” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – Oud Mokum”:
Spotify: open.spotify.com/track/22l9WHDaZZcriwF4pJgxgF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=nYwk-XxLYmM

Jazz home page where “Klaz – Oud Mokum” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Klaz”, providing music reviews and music discoveries like “Oud Mokum”.
This music post about song “Oud Mokum” by “Klaz” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Klaz” and more Jazz, Nu Jazz / Jazztronica songs like “Oud Mokum” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Klaz – Oud Mokum” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Klaz – Blame You | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Με τα ήρεμα και νωχελικά βήματα της η όμορφη μελωδία μας περιτριγυρίζει και μας χαϊδεύει τα αφτιά. Τα φωνητικά μας εκπλήσσουν με τις ικανότητες τους και είναι πραγματική απόλαυση να τα ακούς. Με το αισθησιακό και απαλό ύφος μας μεταφέρουν σε μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Ο ρυθμός ήσυχα και ευκίνητα μας ταξιδεύει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“With its calm and lazy steps, our beautiful melody surrounds and caresses our ears. Our vocals surprise us with their abilities and it is a real pleasure to hear them. With their sensual and gentle style they take us to a sophisticated atmosphere. The pace quiet and agile travels us.”

-Nagamag.com

“Met zijn rustige en luie stappen, omringt en streelt onze prachtige melodie onze oren. Onze vocalen verrassen ons met hun capaciteiten en het is een echt genoegen om ze te horen. Met hun sensuele en zachte stijl brengen ze ons naar een verfijnde sfeer. Het tempo stille en wendbare reist ons.”

-Nagamag.com

The original review of “Klaz – Blame You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Klaz” (Netherlands) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Blame You” by the remarkable “Klaz”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Klaz – Blame You.” The song manages to take you on a journey through the world of Neo-Soul, Contemporary R&B music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Klaz – Blame You” on Youtube and Spotify

You can listen to “Klaz – Blame You” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Klaz – Blame You”.

Additional information/sources for Klaz – Blame You

The song “Klaz – Blame You” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – Blame You”:
Spotify: open.spotify.com/track/6ANU0cLCsPsmLGw8UeEGoE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=hOfeXr_jB2c
Deezer: www.deezer.com/track/2368264645
Pandora: www.pandora.com/TR:99702111

Jazz home page where “Klaz – Blame You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Klaz”, providing music reviews and music discoveries like “Blame You”.
This music post about song “Blame You” by “Klaz” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Klaz” and more Jazz, Neo-Soul, Contemporary R&B songs like “Blame You” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Klaz – Blame You” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Klaz – 1930

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Soothing and very relaxing atmosphere of the song is something you want to dive in instantly. It pulls you into this wonderful and dreamy world of sound structure. Laid back vibe is perfectly produced. Chanting ethno vocal creates the best part of the song, blissful and calming moment. ”

“Η χαλαρωτική και πολύ χαλαρωτική ατμόσφαιρα του τραγουδιού είναι κάτι που θέλετε να βουτήξετε αμέσως. Σας τραβάει σε αυτόν τον υπέροχο και ονειρικό κόσμο της ηχητικής δομής. Η χαλάρωση της ατμόσφαιρας παράγεται τέλεια. Η ψαλμωδία εθνοτικής φωνής δημιουργεί το καλύτερο μέρος του τραγουδιού, ευτυχισμένη και ηρεμιστική στιγμή.” *

“Rustende en zeer ontspannen sfeer van het nummer is iets waar je meteen in wilt duiken. Het trekt je in deze prachtige en dromerige wereld van geluidsstructuur. De relaxte sfeer wordt perfect geproduceerd. Chanting Ethno Vocal creëert het beste deel van het nummer, zalig en kalmerend moment.” *

-Nagamag.com

The song “Klaz – 1930” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – 1930”:
Spotify: open.spotify.com/track/5UqDBCSmldr1y0UMk1rBSg
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QpcnOhgjY_o

Find Klaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/klaztunes/

Klaz – Believers

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Качественный Chill-hop и Nu Jazz трек, который заслуживает внимания как любителей музыки конкретного жанра, так и настоящих меломанов. Ритмичное звучание и энергия трека делают его отличной подборкой для вечерних прогулок. Несмотря на свою лаконичность, музыка -Klaz- имеет глубину и тонкие детали, которые ощущаются при внимательном прослушивании.”

“High-quality Chill-Hop and Nu Jazz track that deserves attention of both music lovers of a particular genre and real music lovers. The rhythmic sound and energy of the track make it an excellent selection for evening walks. Despite its laconicism, the music -klaz- has a depth and subtle details that are felt with careful listening.” *

“Kill-hop- en nu jazz-track van hoge kwaliteit die de aandacht verdient van zowel muziekliefhebbers van een bepaald genre als echte muziekliefhebbers. Het ritmische geluid en de energie van de baan maken het een uitstekende selectie voor avondwandelingen. Ondanks zijn laconicisme heeft de muziek -Klaz- een diepte en subtiele details die met zorgvuldig luisteren worden gevoeld.” *

-Nagamag.com

The song “Klaz – Believers” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – Believers”:
Spotify: open.spotify.com/track/5Vq1YmKJsCbP17Ef6st5H5

Find Klaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/klaztunes/

Klaz – Salabactam

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Подобная музыка навевает самые приятные воспоминания, которые ностальгическим огнём зажигаются в наших сердцах каждый раз, когда мы слушаем джаз. Добавляем немного современной неоклассической музыки и получаем одну из самых тёплых и душевных композиций от -Klaz-. В этой приятной атмосфере вы будете тонуть словно в океане.”

“Such music evokes the most pleasant memories that are ignited with nostalgic fire in our hearts every time we listen to jazz. Add a little modern neoclassical music and get one of the warmest and most spiritual compositions from -klaz-. In this pleasant atmosphere, you will sink as if in the ocean.” *

“Dergelijke muziek roept de meest aangename herinneringen op die worden ontstoken met nostalgisch vuur in ons hart elke keer dat we naar jazz luisteren. Voeg een beetje moderne neoklassieke muziek toe en krijg een van de warmste en meest spirituele composities van -Klaz-. In deze aangename sfeer zul je zinken alsof je in de oceaan.” *

-Nagamag.com

The song “Klaz – Salabactam” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – Salabactam”:
Spotify: open.spotify.com/track/6hb8LTDK7AnfXjDDwx8nHX

Find Klaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/klaztunes/

Go to Top