Dub Ten – LND

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η απίστευτη μυστηριακή και εκρηκτική μελωδία μας ταξιδεύει ακούραστη σε μια νέα πραγματικότητα όπου το φως έρχεται για να μας βγάλει από το θλιβερό σκοτάδι. Η ζωντάνια και η ενέργεια του ρυθμού γίνονται η αφορμή για μια ριζική αλλαγή αφήνοντας πίσω αυτά που μας στεναχωρούν. Τα όμορφα φωνητικά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα υπερκόσμια και δελεαστική.”

“The incredible mysterious and explosive melody travels tirelessly in a new reality where light comes to get us out of the sad darkness. The vibrancy and energy of the rhythm become the reason for a radical change leaving behind what is saddened by us. Beautiful vocals create an atmosphere of supernatural and tempting.” *

“Die unglaubliche mysteriöse und explosive Melodie bewegt sich unermüdlich in einer neuen Realität, in der Licht aus der traurigen Dunkelheit herauskommt. Die Lebendigkeit und Energie des Rhythmus werden zum Grund für eine radikale Veränderung, die das hinter uns lässt, was von uns traurig ist. Schöne Vocals schaffen eine Atmosphäre übernatürlicher und verlockender.” *

-Nagamag.com

The song “Dub Ten – LND” is released by Empathy Audio

Song Sources for “Dub Ten – LND”:
Spotify: open.spotify.com/track/2wgcwVCW5euWxVf8XKQwMm

W0ttzy x Chelsea Watts – Broken Love

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Amazing voice and great vocal is the part that really stands out with this song. At moment it feels like Adels voice, just beautiful. Cinematic structure in the background expands the beauty of this song. Darker atmosphere with many emotions can be felt within the song structure. Smooth drum and bass groove will make you move you body. ”

“Καταπληκτική φωνή και υπέροχο φωνητικό είναι το κομμάτι που ξεχωρίζει πραγματικά με αυτό το τραγούδι. Αυτή τη στιγμή αισθάνεται σαν φωνή Adels, απλά όμορφη. Η κινηματογραφική δομή στο παρασκήνιο επεκτείνει την ομορφιά αυτού του τραγουδιού. Η σκοτεινότερη ατμόσφαιρα με πολλά συναισθήματα μπορεί να γίνει αισθητή μέσα στη δομή του τραγουδιού. Το ομαλό τύμπανο και το αυλάκι μπάσων θα σας κάνουν να μετακινήσετε το σώμα σας.” *

“La voz increíble y la gran voz es la parte que realmente se destaca con esta canción. En el momento se siente como la voz de Adels, simplemente hermosa. La estructura cinematográfica en el fondo expande la belleza de esta canción. La atmósfera más oscura con muchas emociones se puede sentir dentro de la estructura de la canción. El ritmo liso de tambor y bajo te hará mover tu cuerpo.” *

-Nagamag.com

The song “W0ttzy x Chelsea Watts – Broken Love” is released by Sam Watts

Song Sources for “W0ttzy x Chelsea Watts – Broken Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/2vElDxrh0cTGb7e4utRKif
Youtube: www.youtube.com/watch?v=c0pIZ2ke-E4
Apple Music: music.apple.com/us/album/broken-love/1669277263?i=1669277265
Deezer: www.deezer.com/track/2132913257

Dux N Bass – Here To Stay (feat. ELIAZ)

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Atmospheric and very groovy drum and bass song. Sound is perfectly produced, with all the elements every fan needs. Big synth leads, amazing background harmonies, that creates perfect mood within the song. Lead vocals are the perfect fit with the style and sound, very catchy and adding more power within the song. ”

“Ατμοσφαιρική και πολύ groovy drum και μπάσο τραγούδι. Ο ήχος παράγεται τέλεια, με όλα τα στοιχεία που κάθε ανεμιστήρας χρειάζεται. Το Big Synth οδηγεί, τις εκπληκτικές αρμονίες του φόντου, που δημιουργεί τέλεια διάθεση μέσα στο τραγούδι. Τα φωνητικά μολύβδου είναι η τέλεια εφαρμογή με το στυλ και τον ήχο, πολύ πιασάρικα και προσθέτοντας περισσότερη δύναμη μέσα στο τραγούδι.” *

“Atmosphärische und sehr groovige Trommel- und Basslied. Sound wird perfekt produziert, mit allen Elementen, die jeder Fan braucht. Big Synthesifter führt, erstaunliche Hintergrundharmonien, die eine perfekte Stimmung innerhalb des Songs schaffen. Lead -Vocals passt perfekt zu Stil und Sound, sehr eingängig und fügt mehr Kraft in den Song hinzu.” *

-Nagamag.com

The song “Dux N Bass – Here To Stay (feat. ELIAZ)” is released by Bassrush Records

Track Sources for “Dux N Bass – Here To Stay (feat. ELIAZ)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5oBxTDuRwvGUSzeV8uV8ju

Aldo Vanucci x Mila Falls – Impossible

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ζωηρά και με ενθουσιασμό ξεκινά η μελωδία να μας ξεσηκώνει και με πάθος να μας απογειώνει. Τα εκπληκτικά φωνητικά με ένταση και δυναμισμό κάνουν την ατμόσφαιρα τόσο ευχάριστα ηλεκτρισμένη. Ο ξέφρενος ρυθμός δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Σώμα και ψυχή παραδίνονται στο ασταμάτητο κάλεσμα του ρυθμού και τα συναισθήματα παίρνουν φωτιά.”

“The melody begins vividly and enthusiastically to raise us and passionately take us away. The amazing vocals with intensity and dynamism make the atmosphere so pleasantly electrified. The frantic rhythm leaves no one unmoved. Body and soul surrender to the endless call of rhythm and emotions are on fire.” *

“La melodía comienza vívidamente y con entusiasmo para criarnos y llevarnos apasionadamente. Las increíbles voces con intensidad y dinamismo hacen que la atmósfera sea tan agradablemente electrificada. El ritmo frenético no deja a nadie inmóvil. El cuerpo y el alma se rinden al sinfín de ritmo y emociones están en llamas.” *

-Nagamag.com

The song “Aldo Vanucci x Mila Falls – Impossible” is released by Helix Records

Track Sources for “Aldo Vanucci x Mila Falls – Impossible”:
Spotify: open.spotify.com/track/4nWG704L6DvyHH3veoQ2WY

ReyLovesU – Goodbye

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Production is amazing, crystal clear with sound editing at best. Bass line is truly wonderful, powerful and makes the song driving force pure bliss. Vocal really shines with all those synths sounds themes that creates blissful harmonies.”

-Nagamag.com

This song released by: Dissonant Wave, Underground Heartbreak

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0LwNJ1Oj0azTMblRdmDGDp

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/reylovesu
TikTok: www.tiktok.com/@reylovesu

Hero Dog – colorblind

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“With drum and bass structure and rhythm, this track is very easy listening, full of subtle details and soft sounds. Piano theme is blissful, layered with smooth vocal sample that gives very rhythmic and melodic atmosphere. ”

-Nagamag.com

This song released by: Cherub Dream Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1p0PW0S4WkA92lPAb3Jjuf
Youtube: www.youtube.com/watch?v=JwripRMCf-w
Bandcamp: herodog.bandcamp.com/track/colorblind

Artist’s Socials:
Twitter: twitter.com/computerdead
TikTok: www.tiktok.com/@cherubdream

Reeko Carson – nocturne

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Smooth vibes and soft sounds are perfectly placed into this drum and bass song. Even the beats and drums feels soft and liquid, amazing atmosphere. Melancholic harmonies in the background are layered with great vocals, very well produced song. ”

-Nagamag.com

This song released by: Misty Lake Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0iOvqCoH2qC2wPSE7jetKR
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1IG_p-189cE
Apple Music: music.apple.com/us/album/nocturne/1639541836?i=1639541837
Deezer: www.deezer.com/track/1864130987

Artist’s Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@reekocarson

Aufmischen – Flashback (Remix)

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Very smooth liquid drum and bass song. Beats and rhythm construction is very easy listening, same goes for every sound in background. Vocals are the best part, specially the repeated sampled one, that is used as a rhythmic layer as well. ”

-Nagamag.com

This song released by: M8 Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1jYIZLsRV3V7YJue26nNEg

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/aufmischen/
TikTok: www.tiktok.com/@aufmischen

Rohaan – Something In The Green

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Electronic bliss can be felt from the start of the song. Beautiful synth themes and amazing vocal creates the basics and the groovy drum and bass rhythm lifts the whole song up. Great production is crystal clear and editing is masterful. ”

-Nagamag.com

This song released by: HARD Recs

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0Om1s45OrbZae6yklIex2M

Load More Posts
Go to Top