Padre Tóxico – Whispers

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Эта спокойная мелодия уникальная смесь жанра Jazz-hop и ламповой атмосферы Chill-hop звучания. -Padre Tóxico- не боится углубляться в ваши открытые сердца, создавая с помощью магии звуков гипнотические биты завлекающие слушателя в созданные им текстуры. Навязчивая мелодия, которая создаёт поистине завораживающее впечатление от прослушивания.”

“This calm melody is a unique mixture of the Jazz-Hop genre and the lamp atmosphere of Chill-Hop sound. -Padre toxico- is not afraid to delve into your open hearts, creating with the help of sound magic of hypnotic bits to attract the listener into the textures he created. The obsessive melody, which creates a truly bewitching impression of listening.” *

“Ta spokojna melodia jest wyjątkową mieszanką gatunku jazzowego i atmosfery lampy dźwięku chłodnego. -Padre toksyko- nie boi się zagłębić się w twoje otwarte serca, tworząc z pomocą magii hipnotycznych, aby przyciągnąć słuchacza do tworzonych tekstur. Obsesyjna melodia, która tworzy naprawdę urzekające wrażenie słuchania.” *

-Nagamag.com

The song “Padre Tóxico – Whispers” is released by BLNDR

Song Sources for “Padre Tóxico – Whispers”:
Spotify: open.spotify.com/track/1nBWbDwvVgRk0Ccr0hdLwy

Find Padre Tóxico on Socials:
Instagram: www.instagram.com/padretoxico
Twitter: twitter.com/PadreToxico

Website of Padre Tóxico:
padretoxico.com

Marta Brankovich x Frédéric Chopin – Nocturne in C-sharp minor, Op.posth., No.20

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Χάνομαι μέσα τα μαγικά φτερά της μελωδίας και πετώ μαζί της ψηλά πάνω από τα σύννεφα χωρίς βαρύτητα και άσχημες σκέψεις. Ο μεθυστικός ρυθμός με αφήνει να χαλαρώσω και να νιώσω αισιόδοξα. Η χαρά ξεπηδά από μέσα μου χωρίς να το περιμένω. Η αρχική θλίψη ξεθωριάζει σιγά σιγά και η ψυχή μου ανανεώνεται και ζωντανεύει.”

“I lose in the magic wings of the melody and fly with her high over the clouds without gravity and ugly thoughts. The intoxicating rhythm lets me relax and feel optimistic. Joy springs from within me without waiting for it. Initial sorrow is slowly fading and my soul is renewed and comes to life.” *

“Tracę magiczne skrzydła melodii i latam z nią wysoko nad chmurami bez grawitacji i złych myśli. Odurzający rytm pozwala mi się zrelaksować i czuć się optymistą. Joy wychodzi ze mnie, nie czekając na to. Początkowy smutek powoli zanika, a moja dusza jest odnawiana i ożywa.” *

-Nagamag.com

The song “Marta Brankovich x Frédéric Chopin – Nocturne in C-sharp minor, Op.posth., No.20” is released by Navona

Song Sources for “Marta Brankovich x Frédéric Chopin – Nocturne in C-sharp minor, Op.posth., No.20”:
Spotify: open.spotify.com/track/2zME8Ujxngrh4HUc2RSf80
Youtube: www.youtube.com/watch?v=gzXLSDORLn4

Awon and Padre Tóxico – New Perspective

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Atmospheric sounds within the song intro makes the subtle but true mood that progresses further within the arrangement. Lead vocal have a perfect flow and style with subtle homage to the 90’s hip hop scene. Soft sounds and samples are perfect in the songs, specially the horn sections that creates beautiful harmonies and vibe. ”

“Οι ατμοσφαιρικοί ήχοι μέσα στην εισαγωγή τραγουδιού κάνει τη λεπτή αλλά αληθινή διάθεση που προχωράει περαιτέρω μέσα στη ρύθμιση. Το Lead Vocal έχει μια τέλεια ροή και στυλ με λεπτό φόρο τιμής στη σκηνή hip hop της δεκαετίας του ’90. Οι μαλακοί ήχοι και τα δείγματα είναι τέλεια στα τραγούδια, ειδικά τα τμήματα του κέρατος που δημιουργούν όμορφες αρμονίες και ατμόσφαιρα.” *

“Atmosferyczne dźwięki w ramach piosenki wprowadzają subtelny, ale prawdziwy nastrój, który rozwija się w ramach układu. Główny wokal ma idealny przepływ i styl z subtelnym hołdem dla sceny hip -hopowej z lat 90. Miękkie dźwięki i próbki są idealne w utworach, zwłaszcza sekcjach klaksonów, które tworzą piękne harmonie i klimat.” *

-Nagamag.com

The song “Awon and Padre Tóxico – New Perspective” is released by MindSupplements Records

Song Sources for “Awon and Padre Tóxico – New Perspective”:
Spotify: open.spotify.com/track/6OHkapyPeQwl9I7G9sHYEJ

Find Awon and Padre Tóxico on Socials:
Instagram: www.instagram.com/padretoxico/
TikTok: www.tiktok.com/@padretoxico

Szymon Skoneczny – Space desert

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Επιβλητική και στιβαρή μελωδία που αναστατώνει τα συναισθήματα μας και μας απογειώνει. Με ορμή και τόλμη μας παρασύρει και νιώθουμε μαχητές της ζωής διεκδικώντας περισσότερα για εμάς. Ο ρυθμός μας δίνει ώθηση και δύναμη και ανακαλύπτουμε μια άλλη όψη του εαυτού μας. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικό κομμάτι.”

“Impressive and robust melody that upsets our emotions and takes us away. With impetus and boldness it drags us and we feel life fighters claiming more for us. The rhythm gives us push and power and we discover another aspect of ourselves. Really an impressive and excellent piece.” *

“Imponująca i solidna melodia, która denerwuje nasze emocje i zabiera nas. Z impulsem i odważnością przeciąga nas i czujemy, że bojownicy życiowe twierdzą, że więcej dla nas. Rytm daje nam pchanie i moc i odkrywamy inny aspekt nas samych. Naprawdę imponujący i doskonały kawałek.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Szymon Skoneczny – Space desert”:
Spotify: open.spotify.com/track/7b4dGB8e80OcNB4qZYky8b
Youtube: www.youtube.com/watch?v=LAJnFAb-sPk

Mike Mitch and Padre Tóxico – Alone

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Με δυναμικό και παραπονιάρικο ύφος τα υπέροχα φωνητικά εκφράζουν τα συναισθήματα τους διεκδικώντας την προσοχή που τους αξίζει. Η μελωδία μας παρασύρει και μας χαλαρώνει σβήνοντας τις γκρίζες σκέψεις μας και αδειάζοντας το μυαλό μας από τα βάρη του Ο ρυθμός κρατά την αρμονία και την ισορροπία στο σωστό σημείο και προσφέρει την απόλυτη απόλαυση.”

“In a dynamic and complacent style, the wonderful vocals express their feelings by claiming the attention they deserve. The melody drags us and relaxes us by erasing our gray thoughts and emptying our minds from its weights the rhythm keeps the harmony and balance at the right place and offers absolute enjoyment.” *

“W dynamicznym i samozadowoleniowym stylu cudowne wokale wyrażają swoje uczucia, twierdząc, że zasługują na to, na co zasługują. Melodia ciągnie nas i rozluźnia, usuwając nasze szare myśli i opróżniając nasze umysły z ciężarów, rytm utrzymuje harmonię i równowagę we właściwym miejscu i oferuje absolutną przyjemność.” *

-Nagamag.com

The song “Mike Mitch and Padre Tóxico – Alone” is released by MindSupplements Records / Limitless Imprint Entertainment

Song Sources for “Mike Mitch and Padre Tóxico – Alone”:
Spotify: open.spotify.com/track/1k7ABVNXCcNib6TfAZw1xy

Find Mike Mitch and Padre Tóxico on Socials:
Instagram: www.instagram.com/_mikexmitch/

EMER – Manifest

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Interesting mixture of styles within this song. Hip hop and pop elements are the most basic ones. Song is produced so well, all the mixed parts feel so good to the ears, warm, groovy and at the same time soft. Lead vocals are so good, catchy, they creates some truly wonderful atmosphere, that the song stays in your ears for a long time. ”

“Ενδιαφέρον μείγμα στυλ μέσα σε αυτό το τραγούδι. Τα στοιχεία Hip Hop και Pop είναι τα πιο βασικά. Το τραγούδι παράγεται τόσο καλά, όλα τα μικτά μέρη αισθάνονται τόσο καλά στα αυτιά, ζεστά, groovy και ταυτόχρονα μαλακά. Τα φωνητικά μολύβδου είναι τόσο καλά, πιασάρικα, δημιουργούν κάποια πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα, ότι το τραγούδι παραμένει στα αυτιά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.” *

“Ciekawa mieszanka stylów w tej piosence. Najbardziej podstawowe są elementy hip hop i pop. Piosenka jest produkowana tak dobrze, że wszystkie mieszane części są tak dobre dla uszu, ciepłe, groovy i jednocześnie miękkie. Wokale główne są tak dobre, chwytliwe, tworzą naprawdę wspaniałą atmosferę, że piosenka pozostaje w uszach przez długi czas.” *

-Nagamag.com

The song “EMER – Manifest” is released by DistroKid

Song Sources for “EMER – Manifest”:
Spotify: open.spotify.com/track/04MO3LRaerh7VfRej7q8Ir
Youtube: www.youtube.com/watch?v=-Yxgsjl5bao
Apple Music: music.apple.com/us/album/manifest/1669834448?i=1669834449
Deezer: www.deezer.com/track/2135739037

Find EMER on Socials:
Instagram: www.instagram.com/emerofficiall/
TikTok: www.tiktok.com/@emerofficial

Go to Top