Music Genre

Jessi Rose – Convivial

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Υπέροχα φωνητικά με ζεστασιά και στοργή μας τραγουδούν για την αγάπη και η ευτυχία είναι τόσο φανερή. Η μελωδία γλυκιά και χαρούμενη πετά σαν την πεταλούδα ελεύθερη και ζωηρή θυμίζοντας μας πόσο σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο που τρυφερά σε αγκαλιάζει. Ο ρυθμός σίγουρος και ακούραστος μας αποδεικνύει ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε ακόμα. ”

“Wonderful vocals with warmth and affection are singing about love and happiness is so obvious. The melody sweet and happy flies like the butterfly free and vivid reminding us how important you have a man who tenderly hugs you. The pace is confident and tirelessly proves to us that we can still trust.” *

“Las voces maravillosas con calidez y afecto están cantando sobre el amor y la felicidad es tan obvia. La melodía dulce y feliz vuela como la mariposa y vívida recordándonos lo importante que tienes un hombre que te abraza tiernamente. El ritmo es seguro y nos demuestra incansablemente que aún podemos confiar.” *

-Nagamag.com

This song released by: JP Productions

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0ChZ1XZdI0WA2OAvjSmwP2
Youtube: www.youtube.com/watch?v=byF0N11zciw

Arielle Moire-Selvage – Topanga Blue

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Οι νότες της μελωδίας δακρυσμένες και στενάχωρες μας τραβούν το ενδιαφέρον. Τα φωνητικά έρχονται για να ανατρέψουν την κατάσταση και να δώσουν φως στο σκοτάδι. Αισιόδοξα, δροσερά με έκταση φωνής μας κλέβουν την καρδιά. Ο ρυθμός κυλά ήσυχα και νοσταλγικά και μας αγκαλιάζει με διακριτικότητα. Μια γλυκιά μπαλάντα που θες να ακούς ξανά και ξανά.”

“The notes of the tunes tearful and distressed are attracted to the interest. The vocals come to overturn the situation and give light to the dark. Optimistically, cool with an area of ​​voice steal our heart. The rhythm rolls quietly and nostalgic and embraces us with discretion. A sweet ballad you want to hear again and again.” *

“Las notas de las canciones llorosas y angustiadas se sienten atraídas por el interés. Las voces llegan a anular la situación y dar luz a la oscuridad. Optimista, fresco con un área de voz robar nuestro corazón. El ritmo rueda en silencio y nostálgico y nos abraza con discreción. Una dulce balada que quieres escuchar una y otra vez.” *

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3fLGAZMlFAE2Gp0OIoE4YC
Youtube: www.youtube.com/watch?v=bbeyWsoN3F0
Apple Music: music.apple.com/us/album/topanga-blue-feat-tony-selvage/1625507053?i=1625507054
Deezer: www.deezer.com/track/1761147327

Alma Mater – Fading Moon

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Трек оставляет после себя приятное послевкусие и отлично подойдёт всем тем, кто умеет и любит наблюдать за окружающей его жизнью. Уберите на полки весь ненужный хлам, разбудите себя чашкой любимого кофе, наденьте наушники и отправляйтесь в долгое путешествие вместе с -Alma Mater- и его новым, дебютным акустическим Rock синглом.”

“The track leaves behind a pleasant aftertaste and is perfect for all those who can and love to watch their lives. Take off all the unnecessary trash to the shelves, wake yourself in a cup of your favorite coffee, put on the headphones and go on a long journey along with -alma Mater- and his new, debut acoustic rock single.” *

“Το κομμάτι αφήνει πίσω μια ευχάριστη επίγευση και είναι ιδανικό για όλους εκείνους που μπορούν και αγαπούν να παρακολουθήσουν τη ζωή τους. Αφαιρέστε όλα τα περιττά σκουπίδια στα ράφια, ξυπνήστε τον εαυτό σας σε ένα φλιτζάνι από το αγαπημένο σας καφέ, βάλτε τα ακουστικά και πηγαίνετε σε ένα μακρύ ταξίδι μαζί με το -Alma Mater- και το νέο του ντεμπούτο ακουστικό rock single.” *

-Nagamag.com

This song released by: Butter Knees Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7aRXoJzCzONcDCnB6LwKuv
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eEKjcoGCWAM

Cabela and Schmitt – A Dreamer

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Эту мелодию в сопровождение с вокалом можно слушать вечно — она остужает вас и льётся по вашим венам теплой, приятной волной. Бесподобная работа от профессионалов своего жанра -Cabela and Schmitt-, которая станет бессмертной классикой на все времена.”

“This melody, accompanied with vocals, can be listened forever – it cools you and pours through your veins a warm, pleasant wave. The incomparable work from the professionals of their genre -cabela and schmitt-, which will become an immortal classic for all times.” *

“Αυτή η μελωδία, συνοδευόμενη από φωνητικά, μπορεί να ακουστεί για πάντα – σας δροσίζει και ρίχνει μέσα από τις φλέβες σας ένα ζεστό, ευχάριστο κύμα. Το ασύγκριτο έργο από τους επαγγελματίες του είδους τους -Cabela και Schmitt-, που θα γίνει ένα αθάνατο κλασικό για όλες τις εποχές.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2odz4s5CDDODlVh1P00H6V

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/cabelaandschmitt
Twitter: twitter.com/CabelaSchmitt

Website: cabelaandschmitt.com

Mary Middlefield – This One’s For You

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Прекрасный источник живой и неиссякаемой энергии в новой Rock композиции от -Mary Middlefield-. Нет ничего лучше, чем вместе с бодрящей чашечкой горячего кофе и этим треком встретить утро и наполнить свой предстоящий день позитивными звуковыми вибрациями!”

“A wonderful source of lively and inexhaustible energy in the new Rock composition from -mary Middlefield-. There is nothing better than, together with a invigorating cup of hot coffee and meet this track in the morning and fill your upcoming day with positive sound vibrations!” *

“Μια θαυμάσια πηγή ζωντανής και ανεξάντλητη ενέργεια στη νέα σύνθεση βράχου από το Middlefield-. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από, μαζί με ένα αναζωογονητικό φλιτζάνι καυτό καφέ και συναντήστε αυτό το κομμάτι το πρωί και γεμίστε την επερχόμενη ημέρα σας με θετικές δονήσεις ήχου!” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4jGwo6XYSxgBZ7UkrhlLvE

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/marymiddlefield/
TikTok: www.tiktok.com/@marymiddlefield

Cat Rose Smith – Half Moon Light

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Удивительное и прекрасное сочетание атмосферы Indie Folk и волшебного вокала -Cat Rose Smith-. Лирическое путешествие в мир автора, песня которого наполнена магией, добром и сказочностью. Разнообразная и очень органичная аранжировка, которая создана для того, чтобы привести вас в восторг.”

“The amazing and excellent combination of the atmosphere of Indie Folk and the magic vocals -cat rose Smith-. The lyrical trip to the world of the author, whose song is filled with magic, good and fairy tale. A variety of and very organic arrangement, which is created in order to delight you.” *

“Ο εκπληκτικός και εξαιρετικός συνδυασμός της ατμόσφαιρας των indie λαϊκών και των μαγικών φωνητικών -Cat Rose Smith-. Το λυρικό ταξίδι στον κόσμο του συγγραφέα, του οποίου το τραγούδι είναι γεμάτο με μαγεία, καλό και παραμύθι. Μια ποικιλία και πολύ οργανικής ρύθμισης, η οποία δημιουργείται για να σας ευχαριστήσει.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6mlIReCYg7X8xNjS1OQOfe

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/catrosesmith
TikTok: www.tiktok.com/@catrosesmith

Tobias Arbo – Within

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Вы когда-либо чувствовали, как музыка струится внутри вас потоком внеземной энергии, словно она спустилась на нашу землю с проплывающих мимо облаков? Послушайте эту Indie Folk мелодию и станьте заложником её очаровательной звуковой терапии.”

“Have you ever felt the music flowing inside you with a stream of extraterrestrial energy, as if it went down to our land from clouds floating past? Listen to this indie folk melody and become hostage to its charming sound therapy.” *

“Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι η μουσική που ρέει μέσα σας με ένα ρεύμα εξωγήινης ενέργειας, σαν να κατέβηκε στη γη μας από τα σύννεφα που επιπλέουν στο παρελθόν; Ακούστε αυτή τη λαϊκή μελωδία indie και γίνετε όμηρος στην γοητευτική της ηχητική θεραπεία.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4rMLv0eJcOPz1QHxivGhVT
Youtube: www.youtube.com/watch?v=IwHU-vOiQao

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/tobiasarbo/
TikTok: www.tiktok.com/@tobiasarbo

Website: www.crcrecords.com/tobias-arbo-1

Kev Minney – Northampton

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η νοσταλγική μελωδία καθώς εναλλάσσεται, άλλοτε μας ηρεμεί και άλλοτε μας αναστατώνει. Τα όμορφα φωνητικά με κάπως μελαγχολικό ύφος μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και μας φέρνουν εικόνες του παρελθόντος. Ο ρυθμός με ροκ διάθεση μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε.”

“The nostalgic melody as it alternates, sometimes calms us down and sometimes upset us. Beautiful vocals with somewhat melancholy style travel back in time and bring us images of the past. The rhythm with rock mood gives us the energy we need.” *

“La melodía nostálgica, a medida que se alterna, a veces nos calma y a veces nos molesta. Hermosas voces con estilo algo melancólico viajar en el tiempo y traernos imágenes del pasado. El ritmo con el estado de ánimo rock nos da la energía que necesitamos.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/40y91QT9vuMMrVDbXbmyQF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0F4UJ3jbwL8
Apple Music: music.apple.com/us/album/northampton/1655510631?i=1655510636
Deezer: www.deezer.com/track/2024717397

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/kevminney

Bruce Sudano – Make The World Go Away

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Τα υπέροχα φωνητικά μοιάζουν σαν μια κραυγή θλίψης σε μια προσπάθεια η ψυχή να βγάλει από μέσα της το κακό και να λυτρωθεί Η μελωδία με τη σειρά της αγωνιά και συμπάσχει επιτυχημένα στο σπαραγμό αυτό. Ο ρυθμός δείχνει να ισορροπεί την κατάσταση και αφήνει να φανεί το φως της ελπίδας.”

“The wonderful vocals look like a cry of sadness in an attempt to get the soul out of it and to redeem the melody in turn agony and successfully sympathizes in this clamor. The rhythm seems to balance the situation and lets the light of hope appear.” *

“Las maravillosas voces parecen un grito de tristeza en un intento de sacar el alma y redimir la melodía a su vez agonía y simpatiza con éxito en este clamor. El ritmo parece equilibrar la situación y permite que aparezca la luz de la esperanza.” *

-Nagamag.com

This song released by: Purple Heart Recording Co

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/35VKy1zrVoI1J15bG1lHqq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=xg5piOokrCI
Deezer: www.deezer.com/track/2103517397

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brucesudano/
Twitter: twitter.com/BruceSudano

Website: www.brucesudano.com

Sam Hudgens – Time

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Οι νότες της κιθάρας με νοσταλγία μας γυρνούν πίσω στο παρελθόν και η μελωδία με την γοητευτική μελαγχολία της μας κάνει πιο ευαίσθητους. Ωστόσο τα υπέροχα και ζεστά φωνητικά γλυκαίνουν την καρδιά μας και μας αγκαλιάζουν με στοργή. Ο ήρεμος ρυθμός παίρνει τα βάρη από πάνω μας και μας χαλαρώνει.”

“The notes of the guitar with nostalgia are back in the past and the melody with its charming melancholy makes us more sensitive. However, the wonderful and warm vocals sweeten our hearts and embrace us with affection. The calm rhythm takes the weights over us and relaxes us.” *

“Las notas de la guitarra con nostalgia están de vuelta en el pasado y la melodía con su encantadora melancolía nos hace más sensibles. Sin embargo, las voces maravillosas y cálidas endulzan nuestros corazones y nos aceptan con afecto. El ritmo tranquilo se lleva los pesos y nos relaja.” *

-Nagamag.com

This song released by: Opposite Thought Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5FCTXYOR1oQs5f4wFRMMH4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=tVYWeeBfd1k
Apple Music: music.apple.com/us/album/time/1660303074?i=1660303075
Deezer: www.deezer.com/track/2074284687

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/_samhudgens/

Load More Posts
Go to Top