BADVILLAIN – badvillain

BADVILLAIN – badvillain

“Ένα υπέροχο αρμονικό κομμάτι με αρκετά προσεγμένο ήχο. Τα φωνητικά με την δυναμική και γλυκιά παρουσία τους μας εντυπωσιάζουν από την πρώτη στιγμή. Η όμορφη μελωδία μας κρατά σε μια ελκυστική αγωνία και εξάπτει την φαντασία μας. Η ένταση του ρυθμού μας ξεσηκώνει και μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο χορό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A great harmonic piece with a pretty neat sound. The vocals with their dynamic and sweet presence impress us from the first moment. The beautiful melody keeps us in an attractive suspense and ignites our imagination. The intensity of the rhythm excites us and drags us into a frenzied dance.”

-Nagamag.com

“꽤 깔끔한 사운드를 지닌 훌륭한 하모니 곡입니다. 다이나믹하고 감미로운 존재감을 지닌 보컬은 첫 순간부터 우리를 감동시킨다. 아름다운 멜로디는 우리를 매력적인 서스펜스 속에 머물게 하고 상상력을 자극합니다. 리듬의 강렬함은 우리를 흥분시키고 광적인 춤 속으로 끌어들입니다.”

-Nagamag.com

The original review of “badvillain – BADVILLAIN” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “badvillain” (South Korea) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “badvillain – BADVILLAIN”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “badvillain – BADVILLAIN” will bring joy to any Pop and Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop music listener !

Listen to “badvillain – BADVILLAIN” on Youtube and Spotify

You can listen to “badvillain – BADVILLAIN” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “badvillain – BADVILLAIN”.

Additional information/sources for badvillain – BADVILLAIN

The song “badvillain – BADVILLAIN” is released by BIGPLANETMADE

Song Sources for “badvillain – BADVILLAIN”:
Spotify: open.spotify.com/track/3BBBK2wYC1TLOyBLnSfWTI
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WpFuv7Q0VBo

Pop home page where “badvillain – BADVILLAIN” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “badvillain”, providing music reviews and music discoveries like “BADVILLAIN”.
This music post about song “BADVILLAIN” by “badvillain” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “badvillain” and more Pop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop songs like “BADVILLAIN” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “badvillain – BADVILLAIN” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on June 12, 2024

Recent Pop Music Discoveries
  • We Are Our Home - Gai Safran Lulai, Pop music genre, Nagamag Magazine

We Are Our Home – Gai Safran Lulai

July 18th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

Мелодия Dream Pop, словно ручей, струится по вашим венам, неся с собой волны эмоций. Акустическая гитара и легкие прикосновен... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #dreampop #gaisafranlulai #israel #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • Falling - Ashley Elle, Pop music genre, Nagamag Magazine

Falling – Ashley Elle

July 18th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

-Falling-, написанная и исполненная талантливой певицей -Ashley Elle- нежная и душевная композиция. Открывающий аккорд, словн... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #commercial #indiepop #singersongwriter #ashleyelle #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • My Side Of The Bed - Loose Buttons, Pop music genre, Nagamag Magazine

My Side Of The Bed – Loose Buttons

July 18th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

Catches you right away, from the first notes. Nice instrumentation, nice development and layering of the opening melodic stat... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #indierock #alternativerock #garagerock #loosebuttons #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • No Rush - Tokyo Tea Room, Pop music genre, Nagamag Magazine

No Rush – Tokyo Tea Room

July 17th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

-Tokyo Tea Room- мастерски использует контрасты, переплетая нежные моменты с меланхоличными кульминациями. Аккорды, то плавно... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #chillwave #indietronica #dreampop #tokyotearoom #unitedkingdom #nagamag #musicmagazine #musicreview #review