BADVILLAIN – badvillain

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Ένα υπέροχο αρμονικό κομμάτι με αρκετά προσεγμένο ήχο. Τα φωνητικά με την δυναμική και γλυκιά παρουσία τους μας εντυπωσιάζουν από την πρώτη στιγμή. Η όμορφη μελωδία μας κρατά σε μια ελκυστική αγωνία και εξάπτει την φαντασία μας. Η ένταση του ρυθμού μας ξεσηκώνει και μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο χορό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A great harmonic piece with a pretty neat sound. The vocals with their dynamic and sweet presence impress us from the first moment. The beautiful melody keeps us in an attractive suspense and ignites our imagination. The intensity of the rhythm excites us and drags us into a frenzied dance.”

-Nagamag.com

“꽤 깔끔한 사운드를 지닌 훌륭한 하모니 곡입니다. 다이나믹하고 감미로운 존재감을 지닌 보컬은 첫 순간부터 우리를 감동시킨다. 아름다운 멜로디는 우리를 매력적인 서스펜스 속에 머물게 하고 상상력을 자극합니다. 리듬의 강렬함은 우리를 흥분시키고 광적인 춤 속으로 끌어들입니다.”

-Nagamag.com

The original review of “badvillain – BADVILLAIN” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “badvillain” (South Korea) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “badvillain – BADVILLAIN”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “badvillain – BADVILLAIN” will bring joy to any Pop and Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop music listener !

Listen to “badvillain – BADVILLAIN” on Youtube and Spotify

You can listen to “badvillain – BADVILLAIN” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “badvillain – BADVILLAIN”.

Additional information/sources for badvillain – BADVILLAIN

The song “badvillain – BADVILLAIN” is released by BIGPLANETMADE

Song Sources for “badvillain – BADVILLAIN”:
Spotify: open.spotify.com/track/3BBBK2wYC1TLOyBLnSfWTI
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WpFuv7Q0VBo

Pop home page where “badvillain – BADVILLAIN” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “badvillain”, providing music reviews and music discoveries like “BADVILLAIN”.
This music post about song “BADVILLAIN” by “badvillain” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “badvillain” and more Pop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop songs like “BADVILLAIN” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “badvillain – BADVILLAIN” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE) – Jay Park

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Τα όμορφα και ζεστά φωνητικά γλυκαίνουν την ψυχή μας και μας ηρεμούν. Ο αισθησιασμός τους κάνει την καρδιά να χτυπά δυνατά. Η μελωδία δεν σταματά να μας προσφέρει την δροσιά και την ζωντάνια της. Ο ρυθμός με πάθος σκορπίζει γύρω του αισιόδοξα μηνύματα και δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα που δεν θες να ξεχάσεις.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful and warm vocals sweeten our soul and calm us. Their sensuality makes the heart skip a beat. The melody never ceases to offer us its freshness and vitality. The rhythm with passion spreads optimistic messages around it and creates a pleasant atmosphere that you don’t want to forget.”

-Nagamag.com

“아름답고 따뜻한 보컬이 우리의 영혼을 감미롭게 하고 차분하게 해줍니다. 그들의 관능미는 심장을 뛰게 만든다. 멜로디는 우리에게 신선함과 활력을 끊임없이 제공합니다. 열정이 담긴 리듬은 주변에 긍정적인 메시지를 퍼뜨리며 잊고 싶지 않은 즐거운 분위기를 만들어낸다.”

-Nagamag.com

The original review of “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jay Park” (South Korea) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” will bring joy to any Pop and Contemporary R&B, Dance Pop music listener !

Listen to “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”.

Additional information/sources for Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)

The song “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” is released by MORE VISION

Song Sources for “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5IY8i6WnkqvmRnIrF4lqDx
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CxHffEd3wII

Pop home page where “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Jay Park”, providing music reviews and music discoveries like “Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”.
This music post about song “Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” by “Jay Park” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Jay Park” and more Pop, Contemporary R&B, Dance Pop songs like “Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

aespa – Supernova | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Modern sound, seductive mood and atmosphere keeps gaining momentum as the song progresses. With every synth theme arriving, it keep that feeling more deeper. Her voice is just so catchy, perfectly balanced together in the songs harmony. Synth sounds are so hypnotic.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ο μοντέρνος ήχος, η σαγηνευτική διάθεση και η ατμόσφαιρα κερδίζουν συνεχώς δυναμική καθώς το τραγούδι προχωρά. Με κάθε θέμα synth που φτάνει, κρατά αυτή την αίσθηση πιο βαθιά. Η φωνή της είναι τόσο συναρπαστική, τέλεια ισορροπημένη μεταξύ τους στην αρμονία των τραγουδιών. Οι ήχοι synth είναι τόσο υπνωτικοί.”

-Nagamag.com

“모던한 사운드와 고혹적인 무드, 분위기는 곡이 진행될수록 점점 상승세를 탄다. 모든 신스 테마가 도착할 때마다 그 느낌이 더욱 깊어집니다. 그녀의 목소리는 너무나 매력적이며, 노래의 하모니에서 완벽하게 균형을 이루고 있습니다. 신스 사운드는 최면에 걸린 듯한 느낌을 줍니다.”

-Nagamag.com

The original review of “aespa – Supernova” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “aespa” (South Korea) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Supernova” by the remarkable “aespa”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “aespa – Supernova.” The song manages to take you on a journey through the world of Electro Pop, Dance Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “aespa – Supernova” on Youtube and Spotify

You can listen to “aespa – Supernova” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “aespa – Supernova”.

Additional information/sources for aespa – Supernova

The song “aespa – Supernova” is released by SM Entertainment

Song Sources for “aespa – Supernova”:
Spotify: open.spotify.com/track/18nZWRpJIHzgb1SQr4ncwb
Youtube: www.youtube.com/watch?v=phuiiNCxRMg

Pop home page where “aespa – Supernova” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “aespa”, providing music reviews and music discoveries like “Supernova”.
This music post about song “Supernova” by “aespa” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “aespa” and more Pop, Electro Pop, Dance Pop songs like “Supernova” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “aespa – Supernova” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth) | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Flows brilliantly, great use of harmony, melody is so catchy, blissful lead vocal and the smooth rhythm is just amazing. Key signatures is wonderful, dynamics really flow together nicely, different instruments and the progression of this wonderful piece is set so well.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ρέει υπέροχα, εξαιρετική χρήση της αρμονίας, η μελωδία είναι τόσο πιασάρικα, χαρούμενο φωνητικό και ο απαλός ρυθμός είναι απλά εκπληκτικός. Οι βασικές υπογραφές είναι υπέροχες, η δυναμική συνδυάζεται πραγματικά όμορφα, διαφορετικά όργανα και η εξέλιξη αυτού του υπέροχου κομματιού είναι τόσο καλά στημένη.”

-Nagamag.com

“Fluye brillantemente, gran uso de la armonía, la melodía es muy pegadiza, la voz principal maravillosa y el ritmo suave es simplemente asombroso. Las armaduras son maravillosas, la dinámica realmente fluye muy bien, los diferentes instrumentos y la progresión de esta maravillosa pieza están muy bien configuradas.”

-Nagamag.com

The original review of “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Stray Kids x Charlie Puth” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)”. a collaborative perfection of “Stray Kids x Charlie Puth”. This creation in the terrain of Pop, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Alt Pop, K-Pop, South Korea music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Pop reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)”. Our tireless mission to explore Pop songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Pop enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)”.


Lyrics of Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)

(‘Cause when our eyes lock
It’s like my heart stops)

It only took me a moment
And now I’m imprisoned to your touch (woah)
I don’t know where it’s going now
But I know I need your love

Now I’ll always be here
I won’t ever run
‘Cause you took the air right out of my lungs

Ah I lose my breath
When you’re walking in
‘Cause when our eyes lock
It’s like my heart stops

Ah I lose my breath
When you’re walking in
You make my knees drop
It’s like I’m in shock

Now all I think about is how
My world turned upside down

Ah I lose my breath
When you’re walking in
‘Cause when our eyes lock
It’s like my heart stops

Right now I feel like dying and I’m lying
On the tilings when you walk in the room
Freezing but you’re steaming
Yeah you catch my breath
every time you make a move

Can you be a part of my life?
Girl I need you right by my side
When I look at your eyes
I’m out of breath (I’m out of breath)

Now I’ll always be here
I won’t ever run
‘Cause you took the air right out of my lungs

Ah I lose my breath
When you’re walking in
‘Cause when our eyes lock
It’s like my heart stops

Ah I lose my breath
When you’re walking in
You make my knees drop
It’s like I’m in shock

Now all I think about is how
My world turned upside down

Ah I lose my breath
When you’re walking in
‘Cause when our eyes lock
It’s like my heart stops

Oh I feel like
there’s something coming over me
I feel like there’s something coming over me
Oh I feel like
there’s something coming over me
Over me, over me

Your lips on my lips make me lose my (ah ah)
Baby keep ’em there
till there’s no air in my chest

Ah I lose my breath
When you’re walking in
‘Cause when our eyes lock
It’s like my heart stops

Ah I lose my breath
When you’re walking in
You make my knees drop
It’s like I’m in shock

Now all I think about is how
My world turned upside down

Ah I lose my breath
When you’re walking in
‘Cause when our eyes lock
It’s like my heart stops

Ooh
Lose my lose my breath


Additional information/sources for Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)

The song “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” is released by JYP Entertainment

Song Sources for “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2p4YaJMwtRjX2Ue15jNnLb
Youtube: www.youtube.com/watch?v=SQ1yPMTIwCU

Pop home page where “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Stray Kids x Charlie Puth”, providing music reviews and music discoveries like “Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)”.
This music post about song “Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” by “Stray Kids x Charlie Puth” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Stray Kids x Charlie Puth” and more Pop, Alt Pop, K-Pop, South Korea songs like “Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Stray Kids x Charlie Puth – Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You | EDM music review

Categories: Audio, EDM, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Modern sound, seductive mood and atmosphere keeps gaining momentum as the song progresses. With every instrument arriving, it keep that feeling more deeper. Her voice is just amazing, dreamy and so catchy, perfectly balanced together in the songs harmony. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ο σύγχρονος ήχος, η σαγηνευτική διάθεση και η ατμόσφαιρα συνεχίζουν να κερδίζουν δυναμική καθώς το τραγούδι εξελίσσεται. Με κάθε όργανο που φτάνει, διατηρεί αυτό το συναίσθημα πιο βαθύτερο. Η φωνή της είναι απλά εκπληκτική, ονειρική και τόσο πιασάρικη, τέλεια ισορροπημένη μαζί στα τραγούδια Harmony.”

-Nagamag.com

“El sonido moderno, el estado de ánimo seductor y la atmósfera siguen ganando impulso a medida que avanza la canción. Con cada instrumento que llega, mantiene esa sensación más profunda. Su voz es simplemente increíble, soñadora y tan pegadiza, perfectamente equilibrada en la armonía de las canciones.”

-Nagamag.com

The original review of “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s EDM reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Without You”. a collaborative perfection of “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA”. This creation in the terrain of EDM, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Electro Pop, Future Bass, South Korea music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our EDM reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You”. Our tireless mission to explore EDM songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of EDM enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You” on Spotify

You can listen to “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique EDM song.

Additional information/sources for DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You

The song “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You” is released by Lost In Dreams Records

Song Sources for “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You”:
Spotify: open.spotify.com/track/3g9STzTPT1nZNuPWWQbF0Z

EDM home page where “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting EDM artists like “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA”, providing music reviews and music discoveries like “Without You”.
This music post about song “Without You” by “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA” is hosted in EDM page on Nagamag.
There you can find similar EDM artists to “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA” and more EDM, Electro Pop, Future Bass, South Korea songs like “Without You” that have been carefully selected by Nagamag’s EDM experienced curators and reviewed by Nagamag’s EDM dedicated reviewers.

Learn everything about EDM on Wikipedia

If you enjoyed “DVRKCLOUD x Meggie York x 4URA – Without You” but you have never listened before to any other EDM song or you are interested in learning more about EDM music gerne then click here to visit EDM music page on Wikipedia.
EDM music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of EDM music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of EDM music through this valuable resource, broadening your knowledge around EDM genre.

ID:Earth – Aliens

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η υπερκόσμια και ατμοσφαιρική μελωδία είναι εντυπωσιακή και σε ταξιδεύει κα εξάπτει την φαντασία σου. Τα εξαιρετικά φωνητικά ηχούν και χαϊδεύουν τα αφτιά. Είναι τόσο απίστευτα μελωδικά και δροσερά που αναζωογονούν όλες τις αισθήσεις. Οι εναλλαγές του ρυθμού είναι το κατάλληλο τονωτικό και απογειώνουν το κομμάτι.”

“The supernatural and atmospheric melody is impressive and it travels you and it exists your imagination. Extremely vocals sound and caress the ears. They are so incredible melodic and cool that they rejuvenate all senses. Rhythm alternations are the right tonic and take off the piece.” *

“초자연적이고 대기적인 멜로디는 인상적이며 당신을 여행하며 상상력이 있습니다. 매우 보컬이 소리를 내고 귀를 애무합니다. 그들은 매우 놀라운 선율적이고 시원하여 모든 감각을 젊어지게합니다. 리듬 교대는 올바른 강장제이며 조각을 벗습니다.” *

-Nagamag.com

The song “ID:Earth – Aliens” is released by Genie Music Corporation, Stone Music Entertainment

Song Sources for “ID:Earth – Aliens”:
Spotify: open.spotify.com/track/5uQROmYN9fdsVuiVhDlnBZ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ckuc7I9eHtE

Suwon Yim – Dear Starfish, (feat. Rob Christian)

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Любимый многими жанр K-Pop в исполнении -Suwon Yim- с участием -Rob Christian- это потрясающее сочетание мелодичной атмосферы, мечтательности и загадочности. Текст является письменным поздравлением звёздам и океану; он передаёт чувство благодарности и смирения перед природой, а также взаимосвязь между человеком и вселенной. Сочетание текста с музыкой создаёт красивый и захватывающий образ.”

“The beloved K-Pop genre performed by -suwon yim- with the participation of -Rob Christian is an amazing combination of a melodic atmosphere, dreaminess and mystery. The text is a written congratulation of the stars and the ocean; He conveys a feeling of gratitude and humility before nature, as well as the relationship between man and the universe. The combination of text with music creates a beautiful and exciting image.” *

“-suwon yim-가 공연 한 사랑하는 K -Pop 장르는 -Rob Christian의 참여와 함께 멜로디 한 분위기, 꿈과 미스터리의 놀라운 조합입니다. 본문은 별과 바다에 대한 축하입니다. 그는 자연 이전의 감사와 겸손의 느낌뿐만 아니라 인간과 우주의 관계를 전달합니다. 음악과 텍스트의 조합은 아름답고 흥미로운 이미지를 만듭니다.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Suwon Yim – Dear Starfish, (feat. Rob Christian)”:
Spotify: open.spotify.com/track/3elMJxnfFZKsWe7NTzPuXN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=MzfgiWTlURI
Apple Music: music.apple.com/us/album/dear-starfish-feat-rob-christian/1687631611?i=1687631612
Deezer: www.deezer.com/track/2281641277

Find Suwon Yim on Socials:
Instagram: www.instagram.com/suwon_yim/

Website of Suwon Yim:
litt.ly/suwon_yim

Ian Chung – All the Little Lights in Tokyo

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Οι υπέροχες νότες του πιάνου και η μελωδία είναι τόσο συγκινητικές και τόσο συναισθηματικές. Όλη η ύπαρξη μας χάνεται μέσα τους και το μυαλό δεν μπορεί πια να σκεφτεί λογικά. Η μαγεία σκεπάζει τα πάντα και η νοσταλγία ξεσκονίζει τα παλιά της αντικείμενα. Όμως τα φώτα της πόλης μας κάνουν να βλέπουμε μπροστά, πέρα από τον μικρόκοσμό μας και είναι πραγματικά όμορφα”

“The wonderful notes of the piano and the melody are so moving and so emotional. All of our existence is lost in them and the mind can no longer think reasonably. The magic covers everything and nostalgia dusts its old objects. But the city’s lights make us see ahead, beyond our microcosm and they are really beautiful” *

“피아노와 멜로디의 멋진 음표는 너무 감동적이고 감정적입니다. 우리의 모든 존재는 그들 안에서 잃어 버리고 마음은 더 이상 합리적으로 생각할 수 없습니다. 마법은 모든 것을 다루고 향수는 오래된 물건을 먼지로 뿌립니다. 그러나 도시의 불빛은 우리를 우리의 소우주를 넘어서 미리 볼 수있게하고 정말 아름답습니다.” *

-Nagamag.com

The song “Ian Chung – All the Little Lights in Tokyo” is released by DistroKid

Song Sources for “Ian Chung – All the Little Lights in Tokyo”:
Spotify: open.spotify.com/track/7pKzeR6GTuwbrkMllyTL8p
Youtube: www.youtube.com/watch?v=38pRqpBeV_c
Apple Music: music.apple.com/us/album/all-the-little-lights-in-tokyo/1654018990?i=1654018991
Deezer: www.deezer.com/track/2017030577

Find Ian Chung on Socials:
Instagram: www.instagram.com/ianchung.music/

Go to Top