HU3M3N – bad for me | Rock music review

HU3M3N – bad for me | Rock music review

“Επιβλητικά και με τόλμη η όμορφη ροκ μελωδία ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα. Τα φωνητικά απόλυτα ταιριασμένα και με δυναμικό ύφος απογειώνουν το κομμάτι δίνοντας του ακόμη περισσότερη ένταση. Ο ρυθμός δεν σταματά να μας ξεσηκώνει και να μας προσφέρει ένα ταξίδι απόλαυσης. Πραγματικά ένα κομμάτι που ξεχωρίζει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Impressive and boldly the beautiful rock melody electrifies the atmosphere. The vocals perfectly matched and dynamicly take off the piece, giving it even more tension. The rhythm does not stop raising us and offering us a journey of enjoyment. Really a piece that stands out.”

-Nagamag.com

“Impresionante y audazmente, la hermosa melodía de roca electrifica la atmósfera. Las voces se combinaron perfectamente y se quitan la pieza dinámica, dándole aún más tensión. El ritmo no deja de criarnos y ofrecernos un viaje de disfrute. Realmente una pieza que se destaca.”

-Nagamag.com

The original review of “HU3M3N – bad for me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “HU3M3N” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “bad for me” by “HU3M3N”. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “HU3M3N – bad for me”. which submerging as well Alternative Rock, Industrial experience through itself.

Listen to “HU3M3N – bad for me” on Youtube and Spotify

You can listen to “HU3M3N – bad for me” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “HU3M3N – bad for me”.

Additional information/sources for HU3M3N – bad for me

Song Sources for “HU3M3N – bad for me”:
Spotify: open.spotify.com/track/6aJqIdAvF9JIVQI0o3xfRJ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qTd3WGrbnvA

Rock home page where “HU3M3N – bad for me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “HU3M3N”, providing music reviews and music discoveries like “bad for me”.
This music post about song “bad for me” by “HU3M3N” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “HU3M3N” and more Rock, Alternative Rock, Industrial songs like “bad for me” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “HU3M3N – bad for me” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on February 26, 2024

Recent Rock Music Discoveries
  • Back Home - Craig Klonowski, Rock music genre, Nagamag Magazine

Back Home – Craig Klonowski

July 21st, 2024|Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

Мелодия нежно и плавно появляется на горизонте, а затем вступают красивые вокальные партии, окутывая вас своим теплом и сокро... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #indiefolk #singersongwriter #craigklonowski #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • Ships in the Daylight - Slow Code, Rock music genre, Nagamag Magazine

Ships in the Daylight – Slow Code

July 21st, 2024|Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

Представьте себе, как первые аккорды гитары, словно волны ласкают ваш слух, увлекая в свое неспешное течение. Мягкие, приглуш... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #indierock #folk #slowcode #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • Should've Done It Better - Murdo Mitchell, Rock music genre, Nagamag Magazine

Should’ve Done It Better – Murdo Mitchell

July 21st, 2024|Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

Η ιδιαίτερη βραχνή χροιά των φωνητικών κάνει το κομμάτι να ξεχωρίζει. Η ζεστασιά και η ειλικρίνεια τους εκφράζει την αλήθεια ... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #indiefolk #singersongwriter #murdomitchell #unitedkingdom #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • Fabric - Decrepit Youths, Rock music genre, Nagamag Magazine

Fabric – Decrepit Youths

July 21st, 2024|Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

Η απελευθερωτική δύναμη του κομματιού το κάνει να ξεχωρίζει. Το σκληροπυρηνικό ύφος του διώχνει όλες τις αναστολές μας. Τα φω... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #alternativerock #metalcore #decrepityouths #unitedkingdom #nagamag #musicmagazine #musicreview #review