Little Secret – Adam Leon

Little Secret – Adam Leon

“Δυναμική μελωδία με κοφτερό ύφος που ανεβάζει την αδρεναλίνη και αναστατώνει τις αισθήσεις. Τα εκπληκτικά φωνητικά είναι τόσο τολμηρά και επιβλητικά που πραγματικά απολαμβάνεις να τα ακούς. Η ένταση του ρυθμού σε κάνει να χάνεσαι και να παρασύρεσαι σε μια μεθυστική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος και ενέργεια.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Dynamic melody with a sharp style that raises the adrenaline and disturbs the senses. The amazing vocals are so bold and commanding that you really enjoy listening to them. The intensity of the rhythm makes you lose yourself and get carried away in an intoxicating atmosphere full of passion and energy.”

-Nagamag.com

“Melodía dinámica con un estilo agudo que eleva la adrenalina y perturba los sentidos. Las increíbles voces son tan audaces e imponentes que realmente disfrutas escuchándolas. La intensidad del ritmo hace que te pierdas y te dejes llevar en una atmósfera embriagadora y llena de pasión y energía.”

-Nagamag.com

The original review of “Adam Leon – Little Secret” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Adam Leon” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Little Secret” by the remarkable “Adam Leon”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Adam Leon – Little Secret.” The song manages to take you on a journey through the world of Pop Rock music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Adam Leon – Little Secret” on Youtube and Spotify

You can listen to “Adam Leon – Little Secret” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Adam Leon – Little Secret”.


Lyrics of Adam Leon – Little Secret

I’d like to do the impossible
A little bit at a time
The end may-be probable
I drink beer and you drink wine
It’s the drink that makes things turn critical
And how it can change your mind
It lets in all the unimaginable
Call me yours, I call you mine

Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret

I like to take the impossible
and make stories come alive
It flashes before those emerald eyes
The feeling makes you horrified

Let’s find out who we really are
Before it goes too far
And then you grab me by the arm
Tell me why, what’s the harm

Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret
This boy, didn’t cry, didn’t feel it,
Didn’t , tell you why, little secret

Its ok to feel broken inside
You can lie n smile
Like the time…..
When we were in love

Its not ok to be living a lie
Cause you know your braking inside
I pray Lord, lift me high….

Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret
Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret
This boy, didn’t cry, didn’t feel it,
Didn’t , tell you why, little secret


Additional information/sources for Adam Leon – Little Secret

The song “Adam Leon – Little Secret” is released by Tap-Water Records

Song Sources for “Adam Leon – Little Secret”:
Spotify: open.spotify.com/track/2f7Ixikx7rnn6vMRSlXwDJ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=csPKI3K9Ztg
Apple Music: music.apple.com/us/album/little-secret/1742790326?i=1742790341

Rock home page where “Adam Leon – Little Secret” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Adam Leon”, providing music reviews and music discoveries like “Little Secret”.
This music post about song “Little Secret” by “Adam Leon” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Adam Leon” and more Rock, Pop Rock songs like “Little Secret” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Adam Leon – Little Secret” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on June 12, 2024

Recent Rock Music Discoveries
  • Lessons - David Luning, Rock music genre, Nagamag Magazine

Lessons – David Luning

July 17th, 2024|Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

Very distinctive style, beautiful voice, strong and vibrant with a great message of the song. Recording is nice, clear and ve... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #country #americana #altcountry #davidluning #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • If We Grow Old - Casey Frazier, Rock music genre, Nagamag Magazine

If We Grow Old – Casey Frazier

July 16th, 2024|Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

Песня, которая заставляет задуматься о жизни, времени и значимости каждого момента. Эта музыкальная композиция смешивает в се... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #americana #indierock #alternativerock #caseyfrazier #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • The Shelf - Casey Frazier, Rock music genre, Nagamag Magazine

The Shelf – Casey Frazier

July 16th, 2024|Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

Прекрасный трек от -Casey Frazier-, который так умиротворенно воздействует на подсознание. Мелодия легкая и воздушная, приятн... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #country #americana #altcountry #caseyfrazier #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review