Hazal Selçuk – Buddy on the Nightshift (feat. José Herring, George Marsh & J. Michael Grey)

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η εκλεπτυσμένη διάθεση των φωνητικών αναμεμειγμένη με πιο τολμηρά στοιχεία είναι πραγματική απόλαυση. Εξαιρετική μελωδία με εναλλαγές που ενθουσιάζουν. Άλλοτε ήσυχη και με ναζιάρικο ύφος και άλλοτε έντονη και πληθωρική τραβά αμέσως την προσοχή. Ο ρυθμός μοιράζει το κέφι και την χαρά γενναιόδωρα μέσα σε μια ρομαντική ατμόσφαιρα.”

“The sophisticated mood of the vocals mixed with bolder elements is a real pleasure. Excellent melody with alternations that are excited. Sometimes quiet and in a Nazi style and sometimes intense and exuberant immediately draws attention. The rhythm distributes fun and joy generously in a romantic atmosphere.” *

“Daha cesur unsurlarla karıştırılmış vokallerin sofistike ruh hali gerçek bir zevktir. Heyecanlı değişimlerle mükemmel bir melodi. Bazen sessiz ve Nazi tarzında ve bazen yoğun ve coşkulu hemen dikkat çeker. Ritim, romantik bir atmosferde eğlenceli ve neşe dağıtır.” *

-Nagamag.com

The song “Hazal Selçuk – Buddy on the Nightshift (feat. José Herring, George Marsh & J. Michael Grey)” is released by DistroKid

Song Sources for “Hazal Selçuk – Buddy on the Nightshift (feat. José Herring, George Marsh & J. Michael Grey)”:
Spotify: open.spotify.com/track/49I16fLfmqZCM8kjWOpe6q
Apple Music: music.apple.com/us/album/buddy-on-the-nightshift-feat-jos%C3%A9-herring-george/1659149745?i=1659149812
Deezer: www.deezer.com/track/2064184647

Sancar Yıldırım x Ozkan Berber x Cenk Eroge – Luvoir

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Very uplifting track that will perfectly fit with the new generation of trance crowd. Big beat and sound, dynamic is felt like a storm, this will definitely make a huge impact on the dance floor. Main theme is catchy, not to complicated that the listener gets lost in the middle, very focused and synth color is a great fit the the overall soundscape. ”

“There are never a lot of high -quality, dynamic and at the same time rhythmic trance of music and -sancar yıldırım, Ozkan Berber and Cenk Eroge- created one of the most memorable works that you love from the first chords. Great work with effects and vocals, burning bass and barrel and a beautiful, melodic arrangement structure.” *

“Hiçbir zaman çok yüksek kaliteli, dinamik ve aynı zamanda ritmik müzik ve -Sancar yıldin, Ozkan Berber ve Cenk Eroge- ilk akorlardan sevdiğiniz en unutulmaz eserlerden biri yok. Efektler ve vokaller, yanan bas ve namlu ve güzel, melodik bir düzenleme yapısı ile harika çalışmalar.” *“Πολύ αναζωογονητικό κομμάτι που θα ταιριάζει απόλυτα με τη νέα γενιά πλήθους Trance. Μεγάλο κτύπημα και ήχο, η δυναμική αισθάνεται σαν μια καταιγίδα, αυτό θα έχει σίγουρα ένα τεράστιο αντίκτυπο στο πάτωμα. Το κύριο θέμα είναι πιασάρικο, όχι περίπλοκο ότι ο ακροατής χάνεται στη μέση, πολύ εστιασμένο και το σύνθετο χρώμα είναι μια μεγάλη προσαρμογή στο συνολικό soundscape.” *

“Yeni nesil Trance kalabalığına mükemmel şekilde sığacak çok canlandırıcı parça. Büyük ritim ve ses, dinamik bir fırtına gibi hissedilir, bu kesinlikle dans pisti üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Ana tema akılda kalıcı, dinleyicinin ortada kaybolması karmaşık değil, çok odaklanmış ve synth renginin genel ses manzarasına mükemmel bir uyum.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Sancar Yıldırım x Ozkan Berber x Cenk Eroge – Luvoir”:
Spotify: open.spotify.com/track/4c1VPFvU3PiGUPCUBxmQFg

Sancar Yıldırım x Cenk Eroge – Far Away

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“An illuminating new release has come to break the night silence and fill your place with uplifting energy. Super electronic frequences, etherial vocals and emotional melodic patterns can guarantee your ear pleasure. Fasten your seatbelts, feel the speed and fly far away!”

“Μια φωτεινή νέα απελευθέρωση έχει έρθει να σπάσει τη νυχτερινή σιωπή και να γεμίσει τη θέση σας με αναζωογονητική ενέργεια. Οι σούπερ ηλεκτρονικές συχνότητες, τα αιθέρια φωνητικά και τα συναισθηματικά μελωδικά μοτίβα μπορούν να εγγυηθούν την ευχαρίστηση του αυτιού σας. Στερεώστε τις ζώνες ασφαλείας σας, αισθανθείτε την ταχύτητα και πετάτε μακριά!” *

“Aydınlatıcı yeni bir sürüm, gece sessizliğini kırmak ve yerinizi canlandırıcı enerji ile doldurmak için geldi. Süper elektronik frekanslar, eterik vokaller ve duygusal melodik desenler kulak zevkinizi garanti edebilir. Emniyet kemerlerinizi sabitleyin, hızı hissedin ve uzakta uçun!” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Sancar Yıldırım x Cenk Eroge – Far Away”:
Spotify: open.spotify.com/track/2xPTMg186d6MkgwkFssAxM

Sofie Demi – MIND.

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Ξεχωριστά και ιδιαίτερα φωνητικά που από την αρχή εντυπωσιάζουν. Με το κέφι τους μας κάνουν χαρούμενους και ανέμελους. Η όμορφη και ρομαντική μελωδία μας ταξιδεύει πάνω από τα ανθισμένα λιβάδια. Ο ουρανός λάμπει στο βαθύ του γαλάζιο και όλα μοιάζουν διαφορετικά. Ο ρυθμός ακούραστος δεν σταματά να μας ξεσηκώνει και να μας διασκεδάζει.”

“Separate and particularly vocals that are impressed from the beginning. With their fun they make us happy and carefree. Our beautiful and romantic melody travels over the flowering meadows. Heaven shines in his deep blue and everything looks different. The rhythm tireless does not stop raising us and entertain us.” *

“Başından beri etkilenen ayrı ve özellikle vokaller. Eğlenceleriyle bizi mutlu ve kaygısız hale getiriyorlar. Güzel ve romantik melodimiz çiçekli çayırlar üzerinde seyahat ediyor. Cennet derin mavisi içinde parlıyor ve her şey farklı görünüyor. Yorulmaz ritim bizi yetiştirmeyi ve bizi eğlendirmez.” *

-Nagamag.com

The song “Sofie Demi – MIND.” is released by DistroKid

Song Sources for “Sofie Demi – MIND.”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Hhe6KlsK2p6HaxPdj1MCq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=d0jfK1LsfKk
Deezer: www.deezer.com/track/2114157887

Find Sofie Demi on Socials:
Instagram: www.instagram.com/sofiedemi2022/

Zigan Aldi – Odin (Remix by Pandhora)

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Mystic atmosphere of hidden power and traces from a forgotten era, can be experienced in “Odin”. An organic House track remixed by the electronic masters of “Pandhora” has come to climb in your top music choices. Increase your speakers volume and let that rhythm affect your mood!”

“Μυστική ατμόσφαιρα κρυμμένης δύναμης και ίχνη από μια ξεχασμένη εποχή, μπορεί να βιωθεί στο “Odin”. Μια βιολογική διαδρομή σπιτιών που αναμειγνύεται από τους ηλεκτρονικούς πλοιάρχους του “Pandhora” έχει έρθει να ανέβει στις κορυφαίες μουσικές επιλογές σας. Αυξήστε τον όγκο των ηχείων σας και αφήστε αυτό το ρυθμό να επηρεάσει τη διάθεσή σας!” *

“Gizli güç ve unutulmuş bir çağdan itibaren mistik atmosfer, “Odin” de deneyimlenebilir. “Pandhora” elektronik ustaları tarafından yeniden karıştırılan organik bir ev pisti, en iyi müzik seçeneklerinize tırmanmaya geldi. Hoparlörlerin hacminizi artırın ve bu ritmin ruh halinizi etkilemesine izin verin!” *

-Nagamag.com

The song “Zigan Aldi – Odin (Remix by Pandhora)” is released by Alt Orient

Song Sources for “Zigan Aldi – Odin (Remix by Pandhora)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5IClGNKbGgLaHoB11MNEBN

Find Zigan Aldi on Socials:
Instagram: www.instagram.com/pandhora.music
TikTok: www.tiktok.com/@pandhora.music

Website of Zigan Aldi:
www.beatport.com/artist/pandhora/559643

HAUMS x Erdi Irmak – City of the Sun – Radio Edit

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ethnic elements creates wonderful structure around this track. Its amazing atmosphere expands further with beautiful synth themes and subtle but so effective guitar theme in the background, great detailed placement within the arrangement. Nature sounds adds more that earthly moments in the soundscapes that fits so well with the track. ”

“Τα εθνοτικά στοιχεία δημιουργούν υπέροχη δομή γύρω από αυτό το κομμάτι. Η εκπληκτική ατμόσφαιρα του επεκτείνεται περαιτέρω με όμορφα θέματα synth και λεπτό αλλά τόσο αποτελεσματικό θέμα κιθάρας στο παρασκήνιο, μεγάλη λεπτομερή τοποθέτηση μέσα στη ρύθμιση. Οι ήχοι της φύσης προσθέτουν περισσότερα από τις γήινες στιγμές στα ηχητικά τοπία που ταιριάζουν τόσο καλά με την πίστα.” *

“Los elementos étnicos crean una estructura maravillosa alrededor de esta pista. Su atmósfera sorprendente se expande aún más con hermosos temas de sintetizador y un tema de guitarra sutil pero tan efectivo en el fondo, una gran ubicación detallada dentro del arreglo. Nature Sounds agrega más que los momentos terrenales en los paisajes sonoros que se adaptan tan bien a la pista.” *

-Nagamag.com

The song “HAUMS x Erdi Irmak – City of the Sun – Radio Edit” is released by Songuara

Song Sources for “HAUMS x Erdi Irmak – City of the Sun – Radio Edit”:
Spotify: open.spotify.com/track/4M2dFULmKlQkEgoDzPreiK

Go to Top