Boyd Kelly – No Life After Love

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Fresh and playful vibe for our carefree moments can be found in “No Life After Love”. We immediately noticed the friendly atmosphere of its warm Oldschool sound. Increase the volume, stand up and feel the beat vibrating your mind. If you’re into House then this track is a must.”

“Φρέσκο ​​και παιχνιδιάρικο vibe για τις ξέγνοιαστες στιγμές μας μπορεί να βρεθεί στο “No Life After Love”. Παρατηρήσαμε αμέσως τη φιλική ατμόσφαιρα του ζεστού ήχου Oldschool. Αυξήστε τον όγκο, σηκώστε και αισθανθείτε το ρυθμό που δονεί το μυαλό σας. Εάν βρίσκεστε στο σπίτι τότε αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο.” *

“El ambiente fresco y juguetón para nuestros momentos despreocupados se puede encontrar en “No Life After Love”. Inmediatamente notamos la atmósfera amigable de su cálido sonido de la vieja escuela. Aumenta el volumen, ponte de pie y siente el ritmo que vibra tu mente. Si estás en la casa, esta pista es imprescindible.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Boyd Kelly – No Life After Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/631oBcA2wI8fEJ8KQ2CxIs
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0ODwbP4pQsU
Apple Music: music.apple.com/us/album/no-life-after-love/1684138289?i=1684138290
Deezer: www.deezer.com/track/2251562927

Find Boyd Kelly on Socials:
Instagram: www.instagram.com/boydkelly_
TikTok: www.tiktok.com/@boydkelly_

Hugh Klein x Komang – Crisp

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Refreshing chill beats blended together with a beautiful vocal. Smooth groove, laid back vibes and calming atmosphere of the song, perfectly captures that relaxing moment at home, while gathering thoughts. Jazzy mood, amazing guitar riffs and beautiful piano themes in the background will definitely uplift your mood. ”

“Οι αναζωογονητικές χτυπήματα αναμειγνύονται μαζί με ένα όμορφο φωνητικό. Η ομαλή αυλάκωση, χαλαρή ατμόσφαιρα και ηρεμιστική ατμόσφαιρα του τραγουδιού, καταγράφει τέλεια αυτή τη χαλαρωτική στιγμή στο σπίτι, ενώ συγκεντρώνει σκέψεις. Jazzy διάθεση, εκπληκτικά riff κιθάρας και όμορφα θέματα πιάνου στο παρασκήνιο θα αυξήσει σίγουρα τη διάθεσή σας.” *

“Los ritmos de frío refrescantes se mezclaron con una hermosa voz. Groove suave, vibraciones relajadas y atmósfera relajante de la canción, captura perfectamente ese momento relajante en casa, mientras recoge pensamientos. El estado de ánimo jazz, los increíbles riffs de guitarra y los hermosos temas de piano en el fondo definitivamente elevarán su estado de ánimo.” *

-Nagamag.com

The song “Hugh Klein x Komang – Crisp” is released by Lekker Collective

Song Sources for “Hugh Klein x Komang – Crisp”:
Spotify: open.spotify.com/track/0TVukSTyPWd1YpBAuO78ui

Josh Orange – The Last Time

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Мелодичная Soft Rock композиция пропитана насквозь глубокими и эмоциональными звуками, у которых есть способность вызывать сильные чувства у слушателя. Вся музыка -Josh Orange- обладает уникальным звучанием и может пронести вас сквозь весь спектр эмоций — от меланхолии до надежды. Каждая нота и каждая фраза наполнены чувствами и энергией, которые оставляют сильное впечатление.”

“The melodic Soft Rock composition is saturated with deep and emotional sounds, which have the ability to evoke strong feelings among the listener. All music -Josh Orange- has a unique sound and can carry you through the whole range of emotions – from melancholy to hope. Each note and every phrase are filled with feelings and energy that leave a strong impression.” *

“Η μελωδική σύνθεση μαλακού βράχου είναι κορεσμένη με βαθιούς και συναισθηματικούς ήχους, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προκαλούν έντονα συναισθήματα ανάμεσα στον ακροατή. Όλη η μουσική – Josh Orange – έχει έναν μοναδικό ήχο και μπορεί να σας μεταφέρει σε όλο το φάσμα των συναισθημάτων – από μελαγχολία στην ελπίδα. Κάθε σημείωση και κάθε φράση είναι γεμάτη με συναισθήματα και ενέργεια που αφήνουν μια ισχυρή εντύπωση.” *

-Nagamag.com

The song “Josh Orange – The Last Time” is released by Open Road Sounds

Song Sources for “Josh Orange – The Last Time”:
Spotify: open.spotify.com/track/3TKBsFk6apol8s93ouXn1v
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2MB5mtoTDvY
Apple Music: music.apple.com/us/album/the-last-time/1682160719?i=1682160723
Deezer: www.deezer.com/track/2236290247

Find Josh Orange on Socials:
Instagram: www.instagram.com/joshorangeband

Website of Josh Orange:
music.apple.com/us/artist/josh-orange/213045340

Have A Good Day – Feels Like Magic

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Φανταστική μελωδία που μας μεταφέρει την ενέργεια της και μας κάνει να πετάμε πάνω από τα σύννεφα μαζί της. Τα φωνητικά δυναμιτίζουν την ατμόσφαιρα και είναι ιδιαίτερα απολαυστικά. Με καθαρή χροιά και την κατάλληλη ένταση διαπερνούν την ψυχή δημιουργώντας ευχάριστα συναισθήματα. Ο ρυθμός δεν σταματά να μας ξεσηκώνει και να σκορπίζει αισιοδοξία.”

“Fantastic melody that takes us her energy and makes us fly over the clouds with her. The vocals strengthen the atmosphere and are very enjoyable. With pure tone and the proper intensity they penetrate the soul by creating pleasant emotions. The rhythm does not stop raising us and scatter optimism.” *

“Fantástica melodía que nos lleva su energía y nos hace volar sobre las nubes con ella. Las voces fortalecen la atmósfera y son muy agradables. Con tono puro y la intensidad adecuada, penetran el alma al crear emociones agradables. El ritmo no deja de criarnos y dispersar el optimismo.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Have A Good Day – Feels Like Magic”:
Spotify: open.spotify.com/track/6VzxyLN30iryng1hDfA3sU

Find Have A Good Day on Socials:
Instagram: www.instagram.com/have.a.good.day.music/

Website of Have A Good Day:
music.apple.com/au/album/somebody-nobody-single/1665521330

Lachy Hamill – One Life (feat. Crystal Sky)

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Smoothness vibe with a piano theme adds jazz atmosphere in a beautiful way. Song progresses into a hip hop world so good with lead vocal and subtle beats. Chorus line and vocals creates best moment within the song, her voice is just amazing. Whole song have that retro90’s vibe and captures it so well. ”

“Η ατμόσφαιρα ομαλότητας με θέμα πιάνου προσθέτει ατμόσφαιρα τζαζ με όμορφο τρόπο. Το τραγούδι εξελίσσεται σε έναν κόσμο hip hop τόσο καλός με φωνητικούς και λεπτούς ρυθμούς. Η χορωδία και τα φωνητικά δημιουργούν την καλύτερη στιγμή μέσα στο τραγούδι, η φωνή της είναι απλά εκπληκτική. Ολόκληρο το τραγούδι έχει αυτό το vibe του ρετρό90 και το καταγράφει τόσο καλά.” *

“El ambiente de suavidad con un tema de piano agrega un ambiente de jazz de una manera hermosa. La canción progresa a un mundo de hip hop tan bueno con los ritmos vocales y sutiles principales. Chorus Line and Vocals crea el mejor momento dentro de la canción, su voz es simplemente increíble. Toda la canción tiene ese ambiente de Retro90 y lo captura muy bien.” *

-Nagamag.com

The song “Lachy Hamill – One Life (feat. Crystal Sky)” is released by Lachy Hamill Music

Song Sources for “Lachy Hamill – One Life (feat. Crystal Sky)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0e4SxpVpgnEH3dDi6Kwm6c
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Jk32KC5uyKc
Apple Music: music.apple.com/us/album/one-life-feat-crystal-sky/1677898540?i=1677898763
Deezer: www.deezer.com/track/2197443207

APE x William Singe – She’s in my Head

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Η όμορφη και δυναμική μελωδία μας προσκαλεί σε μια χορευτική περιπέτεια. Τα σώματα αναπόφευκτα αρχίζουν να λικνίζονται και να ζουν αυτή την όμορφη γιορτή. Τα εκπληκτικά φωνητικά τόσο επιτυχημένα μας μεταφέρουν τα έντονα συναισθήματα τους με τον έρωτα να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο ρυθμός κεφάτος και ζωηρός μας γεμίζει αισιοδοξία.”

“The beautiful and dynamic melody invites us to a dance adventure. The bodies inevitably begin to rock and live this beautiful celebration. The amazing vocals so successful convey to us their strong emotions with love being in the first place. The rhythm of cheerful and lively fills us with optimism.” *

“La mélodie belle et dynamique nous invite à une aventure de danse. Les corps commencent inévitablement à basculer et à vivre cette belle célébration. Les voix incroyables qui réussissent nous transmettent leurs émotions fortes avec amour étant en premier lieu. Le rythme de gaiement et vivant nous remplit d’optimisme.” *

-Nagamag.com

The song “APE x William Singe – She’s in my Head” is released by Blues Lines Records SAS

Song Sources for “APE x William Singe – She’s in my Head”:
Spotify: open.spotify.com/track/1nHQdojhIIJmYgCIemppW9

Greg Gould – Marching On (Dave Audé Mix)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η φανταστική και δυναμική μελωδία μας εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή και μας ξεσηκώνει ευχάριστα. Τα εξαιρετικά φωνητικά με καθαρή χροιά και ένταση που αναστατώνει τις αισθήσεις μας μεταφέρουν τόσο εύστοχα τα μηνύματα τους. Ο γρήγορος ρυθμός μας δίνει δύναμη και ορμή να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε πιο καθαρά.”

“Our fantastic and dynamic melody impresses us from the first moment and lifts us pleasantly. The excellent vocals with a clear complexion and intensity that upset our senses convey their messages so aptly. The fast pace gives us the strength and momentum to move forward and to see more clearly.” *

“Nuestra fantástica y dinámica melodía nos impresiona desde el primer momento y nos levanta agradablemente. Las excelentes voces con una tez clara e intensidad que alteran nuestros sentidos transmiten sus mensajes tan acertadamente. El ritmo rápido nos da la fuerza y ​​el impulso para avanzar y ver más claramente.” *

-Nagamag.com

The song “Greg Gould – Marching On (Dave Audé Mix)” is released by Dreamhouse Records

Song Sources for “Greg Gould – Marching On (Dave Audé Mix)”:
Spotify: open.spotify.com/track/3TkSvIXkVXtDXDJ3KXATdR

Find Greg Gould on Socials:
Instagram: www.instagram.com/greggouldmusic/
Twitter: twitter.com/greggouldmusic

Website of Greg Gould:
music.apple.com/au/artist/greg-gould/471200099

Lachy Hamill – Vision (feat. Greeley)

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Old school atmosphere and influence can be felt with every sound, theme or lyrics in this song. Modern hip hop production that is done brilliantly in a 90’s style. Every vocal have that same depth and lyrical structure like it is done decades ago, just amazing how that retro quality is done today. ”

“Η παλιά σχολική ατμόσφαιρα και η επιρροή μπορούν να γίνουν αισθητές με κάθε ήχο, θέμα ή στίχους σε αυτό το τραγούδι. Η σύγχρονη παραγωγή hip hop που γίνεται εξαιρετικά σε στυλ της δεκαετίας του ’90. Κάθε φωνητική έχει το ίδιο βάθος και λυρική δομή όπως γίνεται πριν από δεκαετίες, απλά εκπληκτικό πώς γίνεται αυτή η ρετρό ποιότητα.” *

“El ambiente y la influencia de la vieja escuela se pueden sentir con cada sonido, tema o letra en esta canción. Producción moderna de hip hop que se realiza brillantemente en un estilo de los 90. Cada voz tiene la misma profundidad y estructura lírica como se hace hace décadas, simplemente sorprendente cómo se hace esa calidad retro hoy.” *

-Nagamag.com

The song “Lachy Hamill – Vision (feat. Greeley)” is released by Lachy Hamill Music

Song Sources for “Lachy Hamill – Vision (feat. Greeley)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0gL0tx8ASO7FGEuqn7UizD
Youtube: www.youtube.com/watch?v=RvNfH-EkMa4
Apple Music: music.apple.com/us/album/vision-feat-greeley/1678810724?i=1678810725
Deezer: www.deezer.com/track/2206275317

Alta Falls – Tried To Forget About

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Οι αναμνήσεις έρχονται έντονες και δυνατές, όπως αυτή η μελωδία που γεμάτη ενέργεια σε ξεσηκώνει. Τα τέλεια φωνητικά εκφράζουν τόσο επιδέξια και σωστά τα συναισθήματα. Μια αγάπη που χάθηκε στο χρόνο και δυο άνθρωποι που δεν μπορούν πια να ενωθούν. Ο ρυθμός έντονος και δυνατός, σαν τους παλμούς της καρδιάς που χτυπούν όταν θυμόμαστε τα παλιά, μας αναστατώνει.”

“Memories come in vigorous and strong, such as this melody full of energy raises you. Perfect vocals express the emotions so skillfully and right. A love that was lost in time and two people who can no longer be united. The rhythm intense and strong, like the heartbeats that hit when we remember the old ones, upset us.” *

“Los recuerdos vienen en vigoros y fuertes, como esta melodía llena de energía que lo cría. Las voces perfectas expresan las emociones tan hábilmente y correctas. Un amor que se perdió en el tiempo y dos personas que ya no pueden unirse. El ritmo intenso y fuerte, como los latidos que golpean cuando recordamos a los viejos, nos molestaron.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Alta Falls – Tried To Forget About”:
Spotify: open.spotify.com/track/2MGsdYRhxYrNbwHSwzoLgp

Find Alta Falls on Socials:
Instagram: www.instagram.com/altafalls
TikTok: www.tiktok.com/@altafalls

Website of Alta Falls:
tidal.com/browse/track/177763132

meadowhip x Benjamino – On Repeat

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Τα δυνατά και καθαρά φωνητικά κάνουν το κομμάτι να ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Με την γλυκύτητα και την ζεστασιά τους μας κάνουν να αισθανθούμε τόσο ευχάριστα. Η ρομαντική μελωδία γαληνεύει την ψυχή και την ταξιδεύει σε όμορφους ανθισμένους κήπους. Ο χαρούμενος ρυθμός μας κρατά απαλά πάνω στο ονειρεμένο σύννεφο μας και δεν μας αφήνει να πέσουμε από εκεί.”

“Strong and clear vocals make the piece stand out from the first moment. With their sweetness and warmth they make us feel so enjoyable. The romantic melody calms the soul and travels it to beautiful flowering gardens. The happy pace keeps us gently on our dream cloud and does not let us fall from there.” *

“Las voces fuertes y claras hacen que la pieza se destaque desde el primer momento. Con su dulzura y calidez nos hacen sentir tan agradables. La melodía romántica calma el alma y lo viaja a hermosos jardines con flores. El ritmo feliz nos mantiene suavemente en la nube de nuestros sueños y no nos deja caer desde allí.” *

-Nagamag.com

The song “meadowhip x Benjamino – On Repeat” is released by meadowhip and Benjamino

Song Sources for “meadowhip x Benjamino – On Repeat”:
Spotify: open.spotify.com/track/3wVvbPPaexLIkKFER4JayF

Load More Posts
Go to Top