Mr Julz – Nobody

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Εξαιρετική μελωδία γεμάτη αισιοδοξία και θετική ενέργεια που καταφέρνει να φέρει στην επιφάνεια όλα τα καλά σου συναισθήματα. Τα όμορφα φωνητικά με την ζεστασιά και την ειλικρίνεια τους μοιράζουν απλόχερα την αγάπη και μας περνούν στοργικά τα μηνύματα τους. Ο ρυθμός ήρεμος και με ευχάριστη διάθεση μας κάνει πιο κεφάτους και χαρούμενους.”

“Excellent melody full of optimism and positive energy that manages to bring all your good feelings to the surface. The beautiful vocals with their warmth and honesty generously distribute love and affect their messages. The rhythm is calm and with a pleasant mood makes us cheerful and happy.” *

“Excelente melodía llena de optimismo y energía positiva que logra llevar todos sus buenos sentimientos a la superficie. Las hermosas voces con su calidez y honestidad distribuyen generosamente el amor y afectan sus mensajes. El ritmo es tranquilo y con un estado de ánimo agradable nos hace alegres y felices.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Mr Julz – Nobody”:
Spotify: open.spotify.com/track/2FmDBmhTprT4BX1lfIuuvS

Find Mr Julz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/julzmusics
TikTok: www.tiktok.com/@mr.julz

Website of Mr Julz:
mrjulz.com

Kb Mike – ”Rider”

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η όμορφη μελωδία προσπαθεί να απαλύνει την ένταση των συναισθημάτων. Τα φωνητικά πραγματικά ξεχωρίζουν. Δυναμικά και πληθωρικά αλλά και με μια ευαισθησία που ξαφνιάζει μας αγγίζουν. Ο ρυθμός σαν την ηρεμία πριν την καταιγίδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, σαν να μην θέλει να αντιδράσει σε όσα θα συμβούν”

“The beautiful melody tries to soothe the intensity of emotions. The vocals really stand out. Dynamic and exuberant but also with a surprise sensitivity to us. Rhythm like tranquility before storm is in standby mode, as if he does not want to react to what will happen” *

“The beautiful melody tries to soothe the intensity of emotions. The vocals really stand out. Dynamic and exuberant but also with a surprise sensitivity to us. Rhythm like tranquility before storm is in standby mode, as if he does not want to react to what will happen” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Kb Mike – ”Rider””:
Spotify: open.spotify.com/track/28b9mmmbUxfBpLGeOv1xzx
Youtube: www.youtube.com/watch?v=AqfhVmzsg3g

Find Kb Mike on Socials:
Instagram: www.instagram.com/kbmikee_/

Website of Kb Mike:
music.apple.com/us/artist/klanboy-mike/1503976220

Rohan – So Paid

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Όμορφα και αισθαντικά φωνητικά δίνουν άλλο χρώμα στην μέρα μας. Με το πάθος τους μας παρασύρουν και κάνουν το μυαλό να χαλαρώνει. Η μελωδία απαλή και νωχελική έρχεται για να μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση ηρεμίας. Ο ρυθμός μας κρατά κεντραρισμένους στο σκοπό και τις επιθυμίες μας χωρίς να χάνουμε το δρόμο μας.”

“Beautiful and sensual vocals give another color to our day. With their passion they drag us and make the mind relax. The melody gentle and lazy comes to convey to another dimension of calm. Our rhythm keeps us centered on our purpose and desires without losing our way.” *

“Beautiful and sensual vocals give another color to our day. With their passion they drag us and make the mind relax. The melody gentle and lazy comes to convey to another dimension of calm. Our rhythm keeps us centered on our purpose and desires without losing our way.” *

-Nagamag.com

The song “Rohan – So Paid” is released by STILL A KID INC.

Song Sources for “Rohan – So Paid”:
Spotify: open.spotify.com/track/2iKBwedGSnWRAmZG3supi5
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4zvm7szoDmU
Apple Music: music.apple.com/us/album/so-paid/1670637256?i=1670637257
Deezer: www.deezer.com/track/2141616927

Find Rohan on Socials:
Twitter: twitter.com/onlyonerohan
TikTok: www.tiktok.com/@onlyonerohan

Website of Rohan:
itunes.apple.com/ca/artist/rohan/110476897

Ben Barbic – Social Climber

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Basic structure of the song piano theme creates, it expands so well with other sound elements and harmonies. Lead vocal is so catchy, subtle auto tune effect adds melodic touch to the overall mood. Background vocal samples layered with guitar riffs adds more atmosphere to the song and the groovy beats adds perfectly balanced power to the song. ”

“Η βασική δομή του τραγουδιού πιάνου δημιουργεί, επεκτείνεται τόσο καλά με άλλα ηχητικά στοιχεία και αρμονίες. Το Lead Vocal είναι τόσο πιασάρικο, λεπτό αποτέλεσμα αυτόματης μελωδίας προσθέτει μελωδική πινελιά στη συνολική διάθεση. Τα φωνητικά δείγματα φόντου που έχουν στρωματοποιηθεί με κιθάρα riffs προσθέτουν περισσότερη ατμόσφαιρα στο τραγούδι και οι groovy beats προσθέτουν τέλεια ισορροπημένη δύναμη στο τραγούδι.” *

“La estructura básica del tema del piano de la canción crea, se expande muy bien con otros elementos de sonido y armonías. La voz principal es tan pegadiza, sutil, sutil tono automático agrega toque melódico al estado de ánimo general. Las muestras vocales de fondo en capas con riffs de guitarra agrega más atmósfera a la canción y los ritmos groovy agrega poder perfectamente equilibrado a la canción.” *

-Nagamag.com

The song “Ben Barbic – Social Climber” is released by Rebel Sound Records

Song Sources for “Ben Barbic – Social Climber”:
Spotify: open.spotify.com/track/1kVviT8R4c3tEFiE0bBxZF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=tV7xtaY8HQk
Apple Music: music.apple.com/us/album/social-climber/1662557236?i=1662557692
Deezer: www.deezer.com/track/2100490457

Find Ben Barbic on Socials:
Instagram: www.instagram.com/benbarbic/
Twitter: twitter.com/BenBarbic
TikTok: www.tiktok.com/@benbarbic

Dashawn Jordan – Most High (feat. Cat Clark)

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Smooth groove sets the tone instantly, but the female lead vocal is the most beautiful part of the song. Lead male vocal expands the same feeling song have, fitting well with every sound. Production is amazing, specially the editing of vocals, using small parts to add more atmosphere and melodic structure to the song. ”

“Το Smooth Groove θέτει τον τόνο αμέσως, αλλά το γυναικείο φωνητικό είναι το πιο όμορφο μέρος του τραγουδιού. Το Lead Male Vocal επεκτείνει το ίδιο τραγούδι αίσθησης, ταιριάζει καλά με κάθε ήχο. Η παραγωγή είναι εκπληκτική, ειδικά η επεξεργασία των φωνητικών, χρησιμοποιώντας μικρά κομμάτια για να προσθέσετε περισσότερη ατμόσφαιρα και μελωδική δομή στο τραγούδι.” *

“Smooth Groove establece el tono al instante, pero la voz principal femenina es la parte más hermosa de la canción. La vocal masculina principal expande la misma canción que tiene una canción que se ajusta bien a cada sonido. La producción es sorprendente, especialmente la edición de voces, utilizando piezas pequeñas para agregar más atmósfera y estructura melódica a la canción.” *

-Nagamag.com

The song “Dashawn Jordan – Most High (feat. Cat Clark)” is released by DFRNT Records

Song Sources for “Dashawn Jordan – Most High (feat. Cat Clark)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2eqmQYR9JLsoXTqj8PvVKV

Find Dashawn Jordan on Socials:
Instagram: www.instagram.com/dashawnjordan/
Twitter: twitter.com/Dashawndjordan
TikTok: www.tiktok.com/@dashawndjordan

Jøe Malø x KGS 98 x Teek – Fete

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , , |

“Ευδιάθετες και χαρούμενες νότες ξεχύνονται στον αέρα και ανεβάζουν την διάθεση μας. Η μελωδία σκορπίζει την αγάπη γύρω της και μας βρίσκει τόσο έτοιμους να τη δεχτούμε. Τα πληθωρικά φωνητικά με ένταση και ζεστασιά μας αγκαλιάζουν και χορεύουμε μαζί τους στον υπέροχο και ζωντανό ρυθμό. Σίγουρα ένα κομμάτι που θες να ακούς ξανά και ξανά.”

“Happy and happy notes rush into the air and raise our mood. The melody scatters the love around her and finds us so ready to accept her. The exuberant vocals with intensity and warmth embrace us and we dance with them at the wonderful and vibrant rhythm. Definitely a piece you want to hear again and again.” *

“Happy and happy notes rush into the air and raise our mood. The melody scatters the love around her and finds us so ready to accept her. The exuberant vocals with intensity and warmth embrace us and we dance with them at the wonderful and vibrant rhythm. Definitely a piece you want to hear again and again.” *

-Nagamag.com

The song “Jøe Malø x KGS 98 x Teek – Fete” is released by Evision Music Group LTD

Track Sources for “Jøe Malø x KGS 98 x Teek – Fete”:
Spotify: open.spotify.com/track/7jJcxnpTlyhb21efygSzlL
Apple Music: music.apple.com/us/album/fete/1646580231?i=1646580250

Dax – The Devil’s Calling

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Cinematic piano theme sets the darker tone of the song and creates the basic structure and the mood. Groovy beats with modern production gives the song more power and great driving force. Synth sequence that layers the bass line is amazing. Lead vocal is very powerful, perfect lead within the song vibe. ”

“Το κινηματογραφικό θέμα πιάνου θέτει τον πιο σκούρο τόνο του τραγουδιού και δημιουργεί τη βασική δομή και τη διάθεση. Το Groovy Beats με τη σύγχρονη παραγωγή δίνει στο τραγούδι περισσότερη δύναμη και μεγάλη κινητήρια δύναμη. Η ακολουθία Synth που στρώνει τη γραμμή μπάσων είναι εκπληκτική. Το Lead Vocal είναι πολύ ισχυρό, τέλειο μολύβι μέσα στο τραγούδι του τραγουδιού.” *

“El tema cinematográfico de piano establece el tono más oscuro de la canción y crea la estructura básica y el estado de ánimo. Groovy Beats con la producción moderna le da a la canción más poder y gran fuerza impulsora. La secuencia de sintetizador que capas la línea de bajo es sorprendente. La vocal principal es muy poderosa, perfecta plomo dentro del ambiente de la canción.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Dax – The Devil’s Calling”:
Spotify: open.spotify.com/track/4tnvlx8mLQ6d3cJraxQdOe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=zXtHNpT6MJk

Find Dax on Socials:
Instagram: www.instagram.com/thatsdax
TikTok: www.tiktok.com/@thatsdax

Jay Bizzy – Noidd

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Με ένα ύφος μυστηρίου η μελωδία τραβά την προσοχή και ξυπνά την περιέργεια μας. Φυσικά και την απολαμβάνουμε καθώς είναι ιδιαίτερα όμορφη και ξεχωριστή. Τα φωνητικά με σθένος και ευθύτητα εκφράζουν τα συναισθήματα και εντυπωσιάζουν με την ελκυστική ροή τη γλώσσας. Ο όμορφος και ζωηρός ρυθμός μας κρατά σε μια κατάσταση επιφυλακής.”

“In a mystery style the melody draws attention and awakens our curiosity. Of course we enjoy it as it is very beautiful and special. The vocals with vigor and honesty express the emotions and impress with the attractive flow of language. The beautiful and lively pace keeps us on a staunch state.” *

“En un estilo misterioso, la melodía llama la atención y despierta nuestra curiosidad. Por supuesto que lo disfrutamos, ya que es muy hermoso y especial. Las voces con vigor y honestidad expresan las emociones e impresionan con el atractivo flujo del lenguaje. El ritmo hermoso y animado nos mantiene en un estado acérrimo.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Jay Bizzy – Noidd”:
Spotify: open.spotify.com/track/0iA0FnxMQGUMdjQDVSZKcz
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Wx0TXk5PFF0

Find Jay Bizzy on Socials:
Instagram: www.instagram.com/_jaybizzy/
TikTok: www.tiktok.com/@_jaybizzy

Inglewood Jones – The Love

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Piano theme, cinematic in structure and very emotional creates the perfect mood of the song. Vocals are crystal clear, perfectly produced and edited, specially with subtle and smooth auto tune effect, leading the song so well. ”

-Nagamag.com

This song released by: THE VISION RECORDS LLC

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3Qu0GfC887AqWooQSrEeXJ

The Nike Boyz – Margiela

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Lead theme feels like it is full of mystery, almost cinematic. Everything is created around it, vocals, subtle harmonic sounds, layered details, amazing work. Darker atmosphere and vibe the song have is really beautiful. ”

-Nagamag.com

This song released by: T.N.B. Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2d6xOhS1nN9wAWkVgr7IAM

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/theofficialnikeboyz/

Load More Posts
Go to Top