Artificial Love – Carlo Loud

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο εκλεπτυσμένος χαρακτήρας της μελωδίας μας γοητεύει από την πρώτη στιγμή. Η θετική της ενέργεια μας φτιάχνει την διάθεση και κάνει το μυαλό μας πιο ανάλαφρο. Ο ζωηρός ρυθμός στήνει μια γιορτή γεμάτος κέφι και χορό. Τα εκπληκτικά φωνητικά μας κάνουν να λικνιζόμαστε τόσο ανέμελα με την ένταση τους και το πάθος τους. Δυνάμωσε τον ήχο και αφέσου στην λυτρωτική δύναμη του κομματιού.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The refined character of the melody charms us from the first moment. Its positive energy improves our mood and makes our mind lighter. The lively rhythm sets up a celebration full of fun and dancing. The amazing vocals make us rock so carelessly with their intensity and passion. Turn up the volume and indulge in the redemptive power of the track.”

-Nagamag.com

“El carácter refinado de la melodía nos encanta desde el primer momento. Su energía positiva mejora nuestro estado de ánimo y aclara nuestra mente. El ritmo animado configura una celebración llena de diversión y baile. Las increíbles voces nos hacen rockear tan descuidadamente con su intensidad y pasión. Sube el volumen y disfruta del poder redentor de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “Carlo Loud – Artificial Love” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Carlo Loud” (Mexico) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Artificial Love” crafted by the gifted artist of “Carlo Loud”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Carlo Loud – Artificial Love”. The song as well offers an intriguing exploration of Electro Pop, Dream Pop, Dance Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Carlo Loud – Artificial Love” on Spotify

You can listen to “Carlo Loud – Artificial Love” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Carlo Loud – Artificial Love

Tal vez
Para ti fue algo casual
Quizá no sabes
Pero para mí fue más que trivial

Aquellas noches contigo
Entre copas de vino
Y esa forma inusual
Que tienes para engañar

Eras todo lo que pido
Y tus besos un tiro
A toda velocidad
Pero no vi la señal

So I’m trying to recall
You in front of me
Holding you in my arms
Living on a dream

Oh I’m trying not to fall
Playing fantasy
But it’s hard to confront
Artificial love

Un amor, un amor, un amor
(Artificial love)
Un amor, un amor, un amor
(Un amor artificial)

No, there’s nothing else left to say
And if you comeback
I hope you realised your mistakes

Otro cuerpo que no huela
A tu aroma artificial
Y tus huellas en la arena
Que se esfumen en el mar

Solo busco una escalera
Pa salir de este lugar
Que lo nuestro solo fue
Un amor artificial

Un amor, un amor, un amor
(Artificial Love)
Un amor, un amor, un amor
(Artificial Love)

So can you give me a chance?
I want more than romance
Anything to numb the thought
Of losing you again

I’m trying to make out your signs
That you’re leaving behind
But time washes them away
Before I can understand

Artificial Love


Additional information/sources for Carlo Loud – Artificial Love

The song “Carlo Loud – Artificial Love” is released by Nia Records

Song Sources for “Carlo Loud – Artificial Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/5KOG82uSKXNBPeawsoI2ld

Pop home page where “Carlo Loud – Artificial Love” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Carlo Loud”, providing music reviews and music discoveries like “Artificial Love”.
This music post about song “Artificial Love” by “Carlo Loud” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Carlo Loud” and more Pop, Electro Pop, Dream Pop, Dance Pop songs like “Artificial Love” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Carlo Loud – Artificial Love” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Checo Cadena – Come Down with Me | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Just amazing rock song with subtle fol elements that are blended together so well. Full of catchy guitar riffs and smooth groove expands the flow of the song perfectly. Lead vocal is just amazing, deep and melancholic, layered with dreamy harmonic structure behind it that will definitely stay in your ears. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Απλά εκπληκτικό ροκ τραγούδι με λεπτές στοιχείων fol που αναμειγνύονται τόσο καλά. Γεμάτο από πιασάρικα riffs κιθάρας και ομαλή αυλάκωση επεκτείνει τέλεια τη ροή του τραγουδιού. Το Lead Vocal είναι απλά εκπληκτικό, βαθύ και μελαγχολικό, στρωματοποιημένο με ονειρική αρμονική δομή πίσω από αυτό που σίγουρα θα παραμείνει στα αυτιά σας.”

-Nagamag.com

“Simplemente una sorprendente canción de rock con sutiles elementos folicados que se mezclan muy bien. Lleno de riffs de guitarra pegadizos y un ritmo suave expande el flujo de la canción perfectamente. La voz principal es simplemente increíble, profunda y melancólica, en capas con una estructura armónica soñadora detrás de esto que definitivamente permanecerá en tus oídos.”

-Nagamag.com

The original review of “Checo Cadena – Come Down with Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Checo Cadena” (Mexico) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Checo Cadena – Come Down with Me”. Hit play button and lay back while the vibes that Checo Cadena managed to create will feel your body with the feelings that only “Come Down with Me” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Checo Cadena – Come Down with Me” on Youtube and Spotify

You can listen to “Checo Cadena – Come Down with Me” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Checo Cadena – Come Down with Me”.


Lyrics of Checo Cadena – Come Down with Me

If I leave town tonight
Would you sing me farewell?

If I found you a ride
Would you drive down as well?

For all those other times
I’ve gone and said goodbye
It’s never been as hard as now

Won’t you come down with me?
Won’t you come down with me?

If I gave you the key
Would you harmonize with me?

If I gave you my word
Would you open up your door?

For all those other times
I’ve gone and said goodbye
It’s never been as hard as now

Won’t you come down with me?
Won’t you come down with me?


Additional information/sources for Checo Cadena – Come Down with Me

The song “Checo Cadena – Come Down with Me” is released by Sanfora Music

Song Sources for “Checo Cadena – Come Down with Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/10eggxsxlixNEMwFiNT566
Youtube: www.youtube.com/watch?v=cDWbFrpBBcU
Apple Music: music.apple.com/us/album/come-down-with-me/1727946914?i=1727946916
Deezer: www.deezer.com/track/2639386502
Pandora: www.pandora.com/TR:115228426

Rock home page where “Checo Cadena – Come Down with Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Checo Cadena”, providing music reviews and music discoveries like “Come Down with Me”.
This music post about song “Come Down with Me” by “Checo Cadena” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Checo Cadena” and more Rock, Folk rock, Indie Rock, Psychedelic Rock songs like “Come Down with Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Checo Cadena – Come Down with Me” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Apolar Ens – Caso cruel | Jazz music review

Categories: Jazz, Song, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Deep and very emotional song with an amazing vocalist. Blissful voice is something that will pull you into this song instantly. Wonderful harmonic structure, specially with saxophone solo moment, as it creates dreamy soundscapes, with every part of this song falls into place perfectly. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Βαθύ και πολύ συναισθηματικό τραγούδι με έναν εκπληκτικό τραγουδιστή. Η ευτυχισμένη φωνή είναι κάτι που θα σας τραβήξει αμέσως σε αυτό το τραγούδι. Υπέροχη αρμονική δομή, ειδικά με σόλο σαξόφωνο, καθώς δημιουργεί ονειρεμένα ηχητικά τοπία, με κάθε μέρος αυτού του τραγουδιού να πέφτει τέλεια στη θέση του.”

-Nagamag.com

“Canción profunda y muy emotiva con un vocalista increíble. La voz maravillosa es algo que te atraerá a esta canción al instante. Maravillosa estructura armónica, especialmente con un momento en solitario de saxofón, ya que crea paisajes sonoros soñadores, con cada parte de esta canción encaja perfectamente.”

-Nagamag.com

The original review of “Apolar Ens – Caso cruel” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Apolar Ens” (Mexico) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Caso cruel” by the remarkable “Apolar Ens”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Apolar Ens – Caso cruel.” The song manages to take you on a journey through the world of Jazz Fusion, Jazz, Alternative Rock music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Apolar Ens – Caso cruel” on Youtube

You can listen to “Apolar Ens – Caso cruel” through the following Youtube player.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Apolar Ens – Caso cruel”.


Lyrics of Apolar Ens – Caso cruel

Hay un misterio no he podido resolver
Un problema que me lleva a enloquecer
Pedazo de mujer no te puedo entender
Todas las pistas que me dejas me llevan a tu piel

He pedido al juez que me deje ser
El líder de este caso cruel que no me tiene bien
Ya no sé qué hacer
Siento que puedo morirme y volver a nacer

Y me perdí
Enloquecí
No sé qué hago aquí pero yo quiero seguir

He tomado mil pastillas para calmar mi estrés
No te he visto desde esa noche y sé
Que difícil va a ser, tengo que beber
Mi reflejo va cambiando con cada amanecer

Estoy viendo tu silueta en cada callejón
Preguntándole a la gente no saben quién soy
Y los pasos que doy debajo del farol
Me llevaron a sentir una rara sensación

De que perdí
Te dejé ir
Estoy cansado de buscarte y ya no quiero fingir


Additional information/sources for Apolar Ens – Caso cruel

Song Sources for “Apolar Ens – Caso cruel”:
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qOQewyhPW4s
Apple Music: music.apple.com/us/album/caso-cruel/1639661103?i=1639661104
Deezer: www.deezer.com/track/1865268667

Jazz home page where “Apolar Ens – Caso cruel” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Apolar Ens”, providing music reviews and music discoveries like “Caso cruel”.
This music post about song “Caso cruel” by “Apolar Ens” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Apolar Ens” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz, Alternative Rock songs like “Caso cruel” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Apolar Ens – Caso cruel” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

What tha Funk – Hombre Verde | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Really catchy song, with so addictive harmonic structure and beautiful vocals. It feels almost psychedelic in style, as its atmosphere really get under your skin, impressive feat for the songs on first listening moment. Great production, crystal clear and arrangement is done perfectly. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πραγματικά πιασάρικο τραγούδι, με τόσο εθιστική αρμονική δομή και όμορφα φωνητικά. Αισθάνεται σχεδόν ψυχεδελικό σε στυλ, καθώς η ατμόσφαιρά του πραγματικά μπαίνει κάτω από το δέρμα σας, εντυπωσιακό κατόρθωμα για τα τραγούδια στην πρώτη στιγμή ακρόασης. Μεγάλη παραγωγή, κρυστάλλινα και διάταξη γίνεται τέλεια.”

-Nagamag.com

“Canción realmente pegadiza, con una estructura armónica tan adictiva y hermosas voces. Se siente casi psicodélico de estilo, ya que su atmósfera realmente se pone bajo tu piel, impresionante hazaña para las canciones en el primer momento de escucha. Gran producción, cristal transparente y disposición se realizan perfectamente.”

-Nagamag.com

The original review of “What tha Funk – Hombre Verde” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “What tha Funk” (Mexico) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Hombre Verde” crafted by the gifted artist of “What tha Funk”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “What tha Funk – Hombre Verde”. The song as well offers an intriguing exploration of Funk, Disco, Indie Rock music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “What tha Funk – Hombre Verde” on Youtube and Spotify

You can listen to “What tha Funk – Hombre Verde” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “What tha Funk – Hombre Verde”.


Lyrics of What tha Funk – Hombre Verde

Siento pequeñas frecuencias, desde otro planeta, vibraciones extrañas, mi garganta aprietan.
Entre nubes blancas llegan, más verdes de lo normal, mis amigos quieren verme, respirar será crucial.
Siento el ritmo en mi cerebro, pisadas en la luna, más allá del hemisferio, llegando a casa estoy
Siento el ritmo en mi cerebro, pisadas en la luna, más allá del hemisferio, un hombre verde soy

Llegando a casa estoy, y vamos a bailar, un hombre verde soy, ven, vamos a bailar.

Me siento tan libre, que voy a viajar, a través del universo, vamos a bailar

Siento el ritmo en mi cerebro, pisadas en la luna, más allá del hemisferio, un hombre verde soy

Llegando a casa estoy, y vamos a bailar, un hombre verde soy, ven, vamos a bailar.
Llegando a casa estoy, y vamos a bailar, un hombre verde soy, ven, vamos a bailar.

(libre) Llegando a casa estoy, (universo) y vamos a bailar, (libre) un hombre verde soy, (universo) ven, vamos a bailar.
(Siento el ritmo en mi cerebro) Llegando a casa estoy, (más allá del hemisferio) y vamos a bailar, (Siento el ritmo en mi cerebro) un hombre verde soy, (más allá del hemisferio) ven, vamos a bailar.


Additional information/sources for What tha Funk – Hombre Verde

Song Sources for “What tha Funk – Hombre Verde”:
Spotify: open.spotify.com/track/2hxjz1MqKR3GCb5j7tFNZ9
Youtube: www.youtube.com/watch?v=XB1PSnooTNs
Apple Music: music.apple.com/us/album/hombre-verde/1697372762?i=1697372763
Deezer: www.deezer.com/track/2367434535
Pandora: www.pandora.com/TR:65256101

Jazz home page where “What tha Funk – Hombre Verde” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “What tha Funk”, providing music reviews and music discoveries like “Hombre Verde”.
This music post about song “Hombre Verde” by “What tha Funk” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “What tha Funk” and more Jazz, Funk, Disco, Indie Rock songs like “Hombre Verde” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “What tha Funk – Hombre Verde” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Sonny Beckett – Gotta Move_

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Воздушный и лёгкий Dance Pop трек от -Sonny Beckett-, который представляет собой мелодичную композицию со своей потрясающей динамикой и атмосферой. Под красивыми аккордами и приятным вокалом скрывается маленькое чудо, которое способно пробудить в сердцах многих из вас нечто большее, чем просто набор звуков. Эта композиция, которую обязательно стоит услышать, если вы в поиске качественной, а главное позитивной музыки!”

“Air and light Dance Pop track from -sonny Beckett-, which is a melodic composition with its stunning dynamics and atmosphere. Under beautiful chords and a pleasant vocal, a small miracle is hidden, which can arouse in the hearts of many of you something more than just a set of sounds. This composition, which should be heard if you are in search of high -quality, and most importantly positive music!” *

“Air y Light Dance Pop Track de -sonny Beckett-, que es una composición melódica con su impresionante dinámica y atmósfera. Bajo hermosos acordes y una voz agradable, se oculta un pequeño milagro, que puede despertar en los corazones de muchos de ustedes algo más que un conjunto de sonidos. ¡Esta composición, que debe escucharse si está buscando una música de alta calidad y, lo más importante, música positiva!” *

-Nagamag.com

The song “Sonny Beckett – Gotta Move_” is released by Dos:Cincuentaytres_

Song Sources for “Sonny Beckett – Gotta Move_”:
Spotify: open.spotify.com/track/2G3GVtvzsrAeW3ndQHr6p3

Find Sonny Beckett on Socials:
Instagram: www.instagram.com/sonnybeckett_

Website of Sonny Beckett:
www.doscincuentaytres.com/sonnybeckett

ProntaCorde – Pienso En Ti

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Modern sound as mixture of house and amazing funk bass line is really stands out with this song. Jazz atmosphere can be felt as well. All the styles are produced so good. Lead vocals are really catchy, even the chanting parts are something you want to sing along. Beautiful harmonies in the background, specially the strings creates wonderful atmosphere. ”

“Ο σύγχρονος ήχος ως μείγμα σπιτιού και εκπληκτική γραμμή μπάσων funk είναι πραγματικά ξεχωριστό με αυτό το τραγούδι. Η ατμόσφαιρα τζαζ μπορεί επίσης να γίνει αισθητή. Όλα τα στυλ παράγονται τόσο καλά. Τα φωνητικά μολύβδου είναι πραγματικά πιασάρικα, ακόμη και τα κομμάτια ψαλμωδίας είναι κάτι που θέλετε να τραγουδήσετε. Όμορφες αρμονίες στο παρασκήνιο, ειδικά οι χορδές δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα.” *

“El sonido moderno como mezcla de la línea de la casa y la increíble línea de bajo funk se destaca con esta canción. El ambiente de jazz también se puede sentir. Todos los estilos se producen tan bien. Las voces principales son realmente pegadizas, incluso las partes cantantes son algo que quieres cantar. Hermosas armonías en el fondo, especialmente las cuerdas crean un ambiente maravilloso.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “ProntaCorde – Pienso En Ti”:
Spotify: open.spotify.com/track/0QPPfSh4nRHNq5luZTdrzX

Find ProntaCorde on Socials:
Instagram: www.instagram.com/prontacorde

Dimitri Vegas & Like Mike x Danna Paola x NE-YO – Mexico

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , , |

“Η φανταστική και χορευτική μελωδία μας παρασύρει σε ένα ατέλειωτο πάρτι και τα σώματα μας λικνίζονται επιδέξια ενώ τραβούν τα βλέμματα. Τα πληθωρικά και αισθησιακά φωνητικά πυροδοτούν τα συναισθήματα και ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Ο δυνατός ρυθμός ξεφαντώνει και μας παρασύρει μαζί του σε μια απολαυστική και διασκεδαστική έκρηξη.”

“Our fantastic and dancing melody drags us into an endless party and our bodies are skillfully rocking while they look. The exuberant and sensual vocals trigger emotions and raise the joy. The strong rhythm springs and drags us into a delightful and fun eruption.” *

“Notre mélodie fantastique et dansante nous entraîne dans une fête sans fin et nos corps se balancent habilement pendant qu’ils regardent. Les voix exubérantes et sensuelles déclenchent des émotions et augmentent la joie. Le rythme fort jaillit et nous entraîne dans une éruption délicieuse et amusante.” *

-Nagamag.com

The song “Dimitri Vegas & Like Mike x Danna Paola x NE-YO – Mexico” is released by Smash The House

Song Sources for “Dimitri Vegas & Like Mike x Danna Paola x NE-YO – Mexico”:
Spotify: open.spotify.com/track/6yTaG6eJDi6T0VSawfMTQy
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QasCBta2LCE
Apple Music: music.apple.com/us/album/mexico/1668179045?i=1668179301
Deezer: www.deezer.com/track/2125534747

Rodrigo Orozco Zavala – CBS

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Big beat and huge atmosphere is something that this song is delivering in a best way. Club stomper, so groovy, it will make every crowd pleased. Bass line is the absolute hook with this song, synth color is amazing, expanding that power in a perfect way. Vocal sample is subtle but so effective in expanding the songs mood. ”

“Το Big Beat και η τεράστια ατμόσφαιρα είναι κάτι που αυτό το τραγούδι παραδίδει με τον καλύτερο τρόπο. Club Stomper, τόσο groovy, θα κάνει κάθε πλήθος ευχαριστημένος. Η γραμμή μπάσων είναι το απόλυτο γάντζο με αυτό το τραγούδι, το Synth Color είναι εκπληκτικό, επεκτείνοντας αυτή τη δύναμη με τέλειο τρόπο. Το φωνητικό δείγμα είναι λεπτό αλλά τόσο αποτελεσματικό στην επέκταση της διάθεσης των τραγουδιών.” *

“Big Beat y enorme atmósfera es algo que esta canción está entregando de la mejor manera. Club Stomper, tan maravilloso, hará que cada multitud complace. Bass Line es el gancho absoluto con esta canción, el color de sintetizador es sorprendente, expandiendo ese poder de una manera perfecta. La muestra vocal es sutil pero tan efectiva para expandir el estado de ánimo de las canciones.” *

-Nagamag.com

The song “Rodrigo Orozco Zavala – CBS” is released by Daxsen Underground

Song Sources for “Rodrigo Orozco Zavala – CBS”:
Spotify: open.spotify.com/track/3yeC31wIzBGY62zb2dKPqT

Go to Top