Junes Ivy – Overkill

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η υπέροχη και αρμονική μελωδία ομορφαίνει τη μέρα μου, καθώς διακριτικά ξεδιπλώνεται και σκορπίζει τη μαγεία της. Τα φωνητικά με γλυκύτητα και ειλικρίνεια μου μιλούν και κερδίζουν τις εντυπώσεις, ενώ με την γοητευτική μελαγχολία τους αγγίζουν την καρδιά μου. Ο ρυθμός με την ζωντάνια του με αναζωογονεί και με ξεσηκώνει ευχάριστα.”

“The wonderful and harmonious melody beautifies my day, as it discreetly unfolds and scatters its magic. My sweetness and honesty vocals speak and gain impressions, while with their charming melancholy they touch my heart. The rhythm with its vitality rejuvenates me and lifts me pleasantly.” *

“Die wundervolle und harmonische Melodie verschönert meinen Tag, da sie sich diskret entfaltet und seine Magie zerstreut. Meine Süße und Ehrlichkeitsvocals sprechen und gewinnen Eindrücke, während sie mit ihrer charmanten Melancholie mein Herz berühren. Der Rhythmus mit seiner Vitalität verjüngt mich und erhebt mich angenehm.” *

-Nagamag.com

The song “Junes Ivy – Overkill” is released by DistroKid

Song Sources for “Junes Ivy – Overkill”:
Spotify: open.spotify.com/track/0SBwLgliW4rHybKvlpXPcr

Find Junes Ivy on Socials:
Instagram: www.instagram.com/junesivy/

Angela Aux – Morning Time

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η ήρεμη και γλυκιά μελωδία μας χαλαρώνει και ξεκουράζει το μυαλό μας ενώ απλώνει το μαγικό της πέπλο ομορφαίνοντας την μέρα. Τα ωραία φωνητικά διακριτικά και με ειλικρίνεια μας αγγίζουν και νιώθουμε τόσο ζεστά μαζί τους. Ο ρυθμός απαλός και καθησυχαστικός μας ισορροπεί και είναι το κατάλληλο τονωτικό μας.”

“Our calm and sweet melody relaxes and rests our minds while spreading its magic veil by beautifying the day. The beautiful vocal and honestly touches us and we feel so warm with them. The pace soft and reassuring balances us and is our right tonic.” *

“Unsere ruhige und süße Melodie entspannt sich und ruht unseren Geist, während wir ihren magischen Schleier verbreiten, indem er den Tag verschönert. Die schöne Stimme und ehrlich berührt uns und wir fühlen uns so warm mit ihnen. Das Tempo weich und beruhigend ist uns ausgleichen und ist unser rechtes Tonikum.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Angela Aux – Morning Time”:
Spotify: open.spotify.com/track/3CZgS99vOMNmoEpOOiXpdh

Find Angela Aux on Socials:
Instagram: www.instagram.com/___nonformation

Website of Angela Aux:
www.angela-aux.com

FARUR – Escape Game

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Τα εκπληκτικά φωνητικά γοητεύουν με την καθαρή χροιά τους αλλά και με την ένταση τους. Μας ξεσηκώνουν και μας κάνουν να προχωρήσουμε μπροστά άφοβα. Η μελωδία με δυναμισμό και υπέροχες εναλλαγές μας φορτίζει συναισθηματικά και χανόμαστε μέσα στις μεθυστικές της αποχρώσεις. Ο υπέροχος ρυθμός ξεδιπλώνει την ορμητικότητα του και μας παρασύρει ευχάριστα.”

“The amazing vocals fascinate with their pure complexion and their intensity. They raise us and make us go ahead fearlessly. The melody with dynamism and wonderful alternations embraces us emotionally and we are lost in its intoxicating shades. The wonderful rhythm unfolds its rush and delights us pleasantly.” *

“Der erstaunliche Vocals fasziniert von ihrem reinen Teint und ihrer Intensität. Sie erheben uns und lassen uns furchtlos weitermachen. Die Melodie mit Dynamik und wundervollen Wechseln umfasst uns emotional und wir sind in ihren berauschenden Farbtönen verloren. Der wundervolle Rhythmus entfaltet seine Eile und erfreut uns angenehm.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “FARUR – Escape Game”:
Spotify: open.spotify.com/track/21w3u2p1GutSPtwlOg4EzT
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CI_1KY6Zb6s
Apple Music: music.apple.com/us/album/escape-game/1675874677?i=1675874678

ttusk – wood whites must fly

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Βαθυστόχαστα και μελαγχολικά η εκπληκτική μελωδία συναντά τα αργά βήματα μου και με την ομορφιά της αλλάζει τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Η θλίψη γίνεται ελκυστική και πλέον βαδίζω σταθερά και χωρίς φόβο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο και χρειάζεται να βουτήξουμε στα βαθιά νερά της ψυχής μας για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε”

“Dermal and melancholy the stunning melody encounters my slow steps and with its beauty changes the way I see things. Sadness becomes attractive and now I walk steadily and without fear. Everything is done for some reason and we need to dive into the deep waters of our souls so that we can understand it” *

“Dermal und melancholisch Die atemberaubende Melodie begegnet auf meine langsamen Schritte und mit ihrer Schönheit verändert ich die Art und Weise, wie ich Dinge sehe. Traurigkeit wird attraktiv und jetzt gehe ich stetig und ohne Angst. Alles wird aus irgendeinem Grund getan und wir müssen in das tiefe Wasser unserer Seelen eintauchen, damit wir es verstehen können” *

-Nagamag.com

The song “ttusk – wood whites must fly” is released by Radicalis

Song Sources for “ttusk – wood whites must fly”:
Spotify: open.spotify.com/track/6iG3ndnDvX2zQDhJGbQBzS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ke5shr2E8Rc
Apple Music: music.apple.com/us/album/wood-whites-must-fly/1676650643?i=1676650654

Find ttusk on Socials:
Instagram: www.instagram.com/ttuskmusic/

Chris Duke – Passing Phase

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Σε μια ρομαντική και μαγευτική ατμόσφαιρα η υπέροχη μελωδία γεμίζει την ψυχή και στέλνει μηνύματα αγάπης και ζεστασιάς. Η θλίψη και η μελαγχολία φεύγουν μακριά και πλέον είναι μια ανάμνηση. Κανένα εμπόδιο δεν πρόκειται να γίνει αφορμή να γυρίσω πίσω καθώς ένας νέος δρόμος ανοίγεται μπροστά μου όχι σαν φυγή αλλά σαν απελευθέρωση.”

“In a romantic and enchanting atmosphere the wonderful melody fills the soul and sends messages of love and warmth. Sadness and melancholy are gone away and is now a memory. No obstacle is going to be a reason to go back as a new road opens in front of me not as a flight but as a liberation.” *

“In einer romantischen und bezaubernden Atmosphäre erfüllt die wundervolle Melodie die Seele und sendet Botschaften der Liebe und Wärme. Traurigkeit und Melancholie sind verschwunden und jetzt eine Erinnerung. Kein Hindernis wird ein Grund sein, zurückzukehren, als eine neue Straße vor mir nicht als Flug, sondern als Befreiung eröffnet wird.” *

-Nagamag.com

The song “Chris Duke – Passing Phase” is released by Intense Audio Content

Song Sources for “Chris Duke – Passing Phase”:
Spotify: open.spotify.com/track/67yl1cUXnxnmzlZQuUw4js

Find Chris Duke on Socials:
Instagram: www.instagram.com/chrisduke.music/
TikTok: www.tiktok.com/@pianoman_chris

Spoke – Dark with you

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η χαρά και ο ενθουσιασμός μέσα από αυτό το κομμάτι είναι άφθονα και απεριόριστα. Ο έντονος και γεμάτος ζωντάνια ρυθμός μας παρασύρει και μας παθιάζει. Η μελωδία δεν σταματά να μοιράζει με αγάπη την ομορφιά της και τα ευχάριστα μηνύματα της. Τα φωνητικά αναμφισβήτητα ταιριάζουν απόλυτα στην όλη ατμόσφαιρα καθώς με τις απίστευτες δυνατότητες τους μας απογειώνουν”

“Joy and excitement through this piece are abundant and unlimited. Our intense and vibrant rhythm drifts us away. The melody does not stop sharing her beauty and her pleasant messages with love. The vocals are undoubtedly matching the whole atmosphere as their incredible abilities take us off” *

“Freude und Aufregung durch dieses Stück sind reichlich und unbegrenzt. Unser intensiver und lebendiger Rhythmus treibt uns weg. Die Melodie hört nicht auf, ihre Schönheit und ihre angenehmen Botschaften mit Liebe zu teilen. Der Gesang entspricht zweifellos der gesamten Atmosphäre, da ihre unglaublichen Fähigkeiten uns abnehmen” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Spoke – Dark with you”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Ch5imwTEvk28YXopfibeb

Find Spoke on Socials:
Instagram: www.instagram.com/spoke_productions
TikTok: www.tiktok.com/@djspoke

Brazzo Brazzone – Do You Believe in Love

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο ξέφρενος και κεφάτος ρυθμός δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Γρήγορος και ζωηρός ανάβει κατευθείαν τα αίματα και μας προσκαλεί σε έναν διασκεδαστικό και χαρούμενο χορό. Ένα μεγάλο πάρτι στήνεται και η μελωδία σκορπά παντού την χαρά και τον ενθουσιασμό. Τα φωνητικά σε πλήρη αρμονία και θετική ενέργεια μας συναρπάζουν αναμφισβήτητα.”

“The frantic and cheerful pace leaves no one indifferent. Fast and lively light the blood and invites us to a fun and happy dance. A big party is set up and the melody scatters joy and excitement everywhere. The vocals in complete harmony and positive energy undoubtedly fascinate us.” *

“Das hektische und fröhliche Tempo lässt niemanden gleichgültig. Schnell und lebhaft beleuchten das Blut und lädt uns zu einem lustigen und glücklichen Tanz ein. Eine große Party ist eingerichtet und die Melodie streut überall Freude und Aufregung. Der Gesang in völliger Harmonie und positiver Energie fasziniert uns zweifellos.” *

-Nagamag.com

The song “Brazzo Brazzone – Do You Believe in Love” is released by MusicHub

Song Sources for “Brazzo Brazzone – Do You Believe in Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/5ifxs1f5Q2lWAxKtAHGsPu

Neo & Neo – Behind the Walls (Live at Hardstudios)

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η όμορφη και ήσυχη μελωδία μας πλησιάζει και νιώθουμε τόσο ζεστά και οικεία μαζί της. Τα φωνητικά με αγάπη και ειλικρίνεια εκφράζουν τα συναισθήματα μας και με την ξεχωριστή απαλή χροιά τους χαϊδεύουν τα αφτιά μας. Ο ρυθμός σαν το ήρεμο ποτάμι μας παρασύρει και οι σκέψεις μας χάνονται μέσα στη μελαγχολική ροή του.”

“Our beautiful and quiet melody is approaching and we feel so warm and intimate with her. The vocals with love and sincerity express our emotions and with their distinct gentle tone caress our ears. The rhythm like the calm river drags us and our thoughts are lost in its melancholy flow.” *

“Unsere schöne und ruhige Melodie nähert sich und wir fühlen uns so warm und intim mit ihr. Der Gesang mit Liebe und Aufrichtigkeit drückt unsere Emotionen aus und streichelt mit ihrem ausgeprägten sanften Ton unsere Ohren. Der Rhythmus wie der ruhige Fluss schleppt uns und unsere Gedanken gehen in seinem melancholischen Fluss verloren.” *

-Nagamag.com

The song “Neo & Neo – Behind the Walls (Live at Hardstudios)” is released by Once More With Feeling

Song Sources for “Neo & Neo – Behind the Walls (Live at Hardstudios)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1H5bVeJBMvm39tkweRTBwJ
Apple Music: music.apple.com/us/album/behind-the-walls-live-at-hardstudios/1678498724?i=1678498725

Find Neo & Neo on Socials:
Instagram: www.instagram.com/neoneomusic

Website of Neo & Neo:
www.neoandneo.ch

Forster & Hopes – Where would you go?

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η μελωδία από την αρχή κάνει εντυπωσιακή την είσοδο της. Ορμητική και δυναμική δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα και μας αναστατώνει ευχάριστα. Τα εκπληκτικά φωνητικά με την ένταση τους απελευθερώνουν από μέσα μας όλα τα καταπιεσμένα συναισθήματα μας και με ένα παράξενο τρόπο μας λυτρώνουν. Ο ρυθμός γεμάτος ενέργεια, ζωντάνια και με μια σκληροπυρηνική διάθεση μας απογειώνει.”

“The melody from the beginning makes its entrance impressive. Rapid and dynamic dynamics the atmosphere and upset us pleasantly. The amazing vocals with their intensity release all of our oppressed emotions from within us and in a strange way they redeem us. The rhythm full of energy, vitality and with a hard -core mood takes us away.” *

“Die Melodie von Anfang an macht ihren Eingang beeindruckend. Schnelle und dynamische Dynamik Die Atmosphäre und verärgert uns angenehm. Der erstaunliche Vocals mit ihrer Intensität freisetzt alle unsere unterdrückten Emotionen in uns und seltsame wie sie uns einlösen. Der Rhythmus voller Energie, Vitalität und mit einer harten Stimmung bringt uns weg.” *

-Nagamag.com

The song “Forster & Hopes – Where would you go?” is released by Trust the process

Song Sources for “Forster & Hopes – Where would you go?”:
Spotify: open.spotify.com/track/1faWyuoBBsiKY6mxhgglGh

Alois – Walkie Talkie

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Η απίστευτη μελωδία μας ταξιδεύει ευχάριστα σε μαγικά τοπία και αφήνει τη φαντασία μας ελεύθερη. Ο ρυθμός δεν σταματά να μας ξεσηκώνει και να μας μοιράζει ευχάριστα συναισθήματα. Τα φωνητικά με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, σαν ψίθυρος μέσα στα αυτιά μας, μας γοητεύουν. Η ευεξία που προκαλεί το κομμάτι είναι βάλσαμο για την ψυχή.”

“Our incredible melody travels pleasantly in magical landscapes and leaves our imagination free. The rhythm does not stop raising us and distributes us pleasant emotions. The vocals in their own unique way, like a whisper in our ears, fascinate us. The well -being of the piece is a balm for the soul.” *

“Unsere unglaubliche Melodie reist in magischen Landschaften angenehm und lässt unsere Fantasie frei. Der Rhythmus hört uns nicht auf und verteilt uns angenehme Gefühle. Der Gesang in ihrer einzigartigen Weise, wie ein Flüstern in unseren Ohren, faszinieren uns. Das Brunnen des Stücks ist ein Balsam für die Seele.” *

-Nagamag.com

The song “Alois – Walkie Talkie” is released by Red Brick Records

Song Sources for “Alois – Walkie Talkie”:
Spotify: open.spotify.com/track/7hlaZUsLy6M4A0wz9ElaIa
Youtube: www.youtube.com/watch?v=l4deXYCahhs
Apple Music: music.apple.com/us/album/walkie-talkie/1660631260?i=1660631261
Deezer: www.deezer.com/track/2076537937

Load More Posts
Go to Top