Man vs Monkey – When I’m 22

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“With a great vocal, this song will definitely stay in your head. Perfectly produced, modern with a lot of retro moments, that feels so good, like a walk down the memory lane. Groovy is smooth but groovy as well. Lead piano riff is catchy, with old school anthem alike atmosphere. ”

“Με ένα υπέροχο φωνητικό, αυτό το τραγούδι σίγουρα θα μείνει στο κεφάλι σας. Τέλεια παραγόμενο, μοντέρνο με πολλές ρετρό στιγμές, που αισθάνεται τόσο καλή, όπως μια βόλτα κάτω από τη λωρίδα μνήμης. Το Groovy είναι ομαλό αλλά groovy επίσης. Το μολύβι πιάνο riff είναι πιασάρικο, με παλιό ύμνο του σχολείου.” *

“Mit einer großartigen Stimme wird dieses Lied definitiv in Ihrem Kopf bleiben. Perfekt produziert, modern mit vielen Retro -Momenten, das sich so gut anfühlt, wie ein Spaziergang auf der Vergangenheit. Groovy ist glatt, aber auch groovig. Lead Piano Riff ist eingängig, mit alter School -Hymne gleichermaßen.” *

-Nagamag.com

The song “Man vs Monkey – When I’m 22” is released by Fosbury Music

Song Sources for “Man vs Monkey – When I’m 22”:
Spotify: open.spotify.com/track/183w03BkpUKqE54PqrvOfG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=R3F082b3C7A
Apple Music: music.apple.com/us/album/when-im-22/1681146162?i=1681146656

Find Man vs Monkey on Socials:
Instagram: www.instagram.com/manvsmonkey.music/

Junes Ivy – Overkill

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η υπέροχη και αρμονική μελωδία ομορφαίνει τη μέρα μου, καθώς διακριτικά ξεδιπλώνεται και σκορπίζει τη μαγεία της. Τα φωνητικά με γλυκύτητα και ειλικρίνεια μου μιλούν και κερδίζουν τις εντυπώσεις, ενώ με την γοητευτική μελαγχολία τους αγγίζουν την καρδιά μου. Ο ρυθμός με την ζωντάνια του με αναζωογονεί και με ξεσηκώνει ευχάριστα.”

“The wonderful and harmonious melody beautifies my day, as it discreetly unfolds and scatters its magic. My sweetness and honesty vocals speak and gain impressions, while with their charming melancholy they touch my heart. The rhythm with its vitality rejuvenates me and lifts me pleasantly.” *

“Die wundervolle und harmonische Melodie verschönert meinen Tag, da sie sich diskret entfaltet und seine Magie zerstreut. Meine Süße und Ehrlichkeitsvocals sprechen und gewinnen Eindrücke, während sie mit ihrer charmanten Melancholie mein Herz berühren. Der Rhythmus mit seiner Vitalität verjüngt mich und erhebt mich angenehm.” *

-Nagamag.com

The song “Junes Ivy – Overkill” is released by DistroKid

Song Sources for “Junes Ivy – Overkill”:
Spotify: open.spotify.com/track/0SBwLgliW4rHybKvlpXPcr

Find Junes Ivy on Socials:
Instagram: www.instagram.com/junesivy/

Olario – Layers

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Full cinematic experience, depth and atmosphere is something that is an understatement considering how beautifully composed this piece is. Strings arrangement is full of emotional roller coasters, that will make you wonder in your thoughts instantly. Cello, violins, every theme, layer and sound is masterfully done ”

“Η πλήρης κινηματογραφική εμπειρία, το βάθος και η ατμόσφαιρα είναι κάτι που είναι μια υποτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη πόσο όμορφα αποτελείται από αυτό το κομμάτι. Η διάταξη των χορδών είναι γεμάτη από συναισθηματικά κυλίνδρους, που θα σας κάνουν να αναρωτιέστε τις σκέψεις σας αμέσως. Τσέλο, βιολιά, κάθε θέμα, στρώμα και ήχος γίνεται αριστοτεχνικά” *

“Eine vollständige filmische Erfahrung, Tiefe und Atmosphäre ist eine Untertreibung, wenn man bedenkt, wie schön dieses Stück komponiert ist. Saitenarrangements ist voller emotionaler Achterbahnen, die Sie sofort in Ihren Gedanken wundern lassen. Cello, Violinen, jedes Thema, jede Ebene und jedes Klang werden meisterhaft gemacht” *

-Nagamag.com

The song “Olario – Layers” is released by Groover Obsessions

Song Sources for “Olario – Layers”:
Spotify: open.spotify.com/track/2cbN194hCRjT2N5VWUJlRX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=wC5087px-XU

Find Olario on Socials:
Instagram: www.instagram.com/yuryrevich
TikTok: www.tiktok.com/@olariomusic

Olivero x Duquende x Alain Pérez – Tiempos Olvidados

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“With a huge influence by Flamenco in style, this composition captures a variety of both contemporary and traditional musical elements. Blissful guitar themes and subtle layering of harmonies are done perfectly. With smoothness of claps and rhythm structures and a wonderful vocal, composition arrives at its peak moment. ”

“Με μια τεράστια επιρροή από το Flamenco με στυλ, αυτή η σύνθεση καταγράφει μια ποικιλία από σύγχρονα και παραδοσιακά μουσικά στοιχεία. Τα ευτυχισμένα θέματα κιθάρας και η λεπτή στρώση των αρμονιών γίνεται τέλεια. Με την ομαλότητα των χτυπημάτων και των δομών ρυθμού και ένα θαυμάσιο φωνητικό, η σύνθεση φτάνει στην κορυφή της.” *

“Con una gran influencia del flamenco en el estilo, esta composición captura una variedad de elementos musicales contemporáneos y tradicionales. Los temas de guitarra felices y las sutiles capas de armonías se realizan perfectamente. Con suavidad de los aplausos y estructuras de ritmo y una maravillosa vocal, la composición llega en su momento pico.” *

-Nagamag.com

The song “Olivero x Duquende x Alain Pérez – Tiempos Olvidados” is released by olivero music

Song Sources for “Olivero x Duquende x Alain Pérez – Tiempos Olvidados”:
Spotify: open.spotify.com/track/4zWC0CZ5c1XKEvNlSWFwQ4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=JJwYipzHmmk

Jakob Wedl – ineedu

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Нужно всего около 10 секунд, чтобы ощутить всю глубину проделанной работы, которую исполнит для вас -Jakob Wedl- в своей новой композиции. Современная аранжировка, приятный вокал и знакомый привкус ностальгии, словно бы эта мелодия знакома вам с самого детства. Это всё потому, что автор угадал желания большинства и подарил одну из самых красивых Pop композиций в этом году.”

“You need only about 10 seconds to feel the whole depth of the work done, which will perform for you -jakob Wedl in its new composition. Modern arrangement, pleasant vocals and familiar taste of nostalgia, as if this melody has known you since childhood. This is all because the author guessed the desires of the majority and gave one of the most beautiful POP compositions this year.” *

“Sie benötigen nur etwa 10 Sekunden, um die gesamte Tiefe der geleisteten Arbeit zu spüren, die für Sie in seiner neuen Komposition für Sie -Jakob WEDL funktioniert. Moderne Arrangement, angenehme Gesang und vertrauter Geschmack der Nostalgie, als ob diese Melodie Sie seit seiner Kindheit kennt. Dies ist alles, weil der Autor die Wünsche der Mehrheit vermutete und in diesem Jahr eine der schönsten Popkompositionen gab.” *

-Nagamag.com

The song “Jakob Wedl – ineedu” is released by GRS MUSIC / Global Rockstar GmbH

Song Sources for “Jakob Wedl – ineedu”:
Spotify: open.spotify.com/track/770Qg0jyZSPAHY9dDTmvci
Youtube: www.youtube.com/watch?v=YVB3HYKN8IQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/ineedu/1676946029?i=1676946030

Find Jakob Wedl on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jakobwedl

Dub Ten – LND

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η απίστευτη μυστηριακή και εκρηκτική μελωδία μας ταξιδεύει ακούραστη σε μια νέα πραγματικότητα όπου το φως έρχεται για να μας βγάλει από το θλιβερό σκοτάδι. Η ζωντάνια και η ενέργεια του ρυθμού γίνονται η αφορμή για μια ριζική αλλαγή αφήνοντας πίσω αυτά που μας στεναχωρούν. Τα όμορφα φωνητικά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα υπερκόσμια και δελεαστική.”

“The incredible mysterious and explosive melody travels tirelessly in a new reality where light comes to get us out of the sad darkness. The vibrancy and energy of the rhythm become the reason for a radical change leaving behind what is saddened by us. Beautiful vocals create an atmosphere of supernatural and tempting.” *

“Die unglaubliche mysteriöse und explosive Melodie bewegt sich unermüdlich in einer neuen Realität, in der Licht aus der traurigen Dunkelheit herauskommt. Die Lebendigkeit und Energie des Rhythmus werden zum Grund für eine radikale Veränderung, die das hinter uns lässt, was von uns traurig ist. Schöne Vocals schaffen eine Atmosphäre übernatürlicher und verlockender.” *

-Nagamag.com

The song “Dub Ten – LND” is released by Empathy Audio

Song Sources for “Dub Ten – LND”:
Spotify: open.spotify.com/track/2wgcwVCW5euWxVf8XKQwMm

Saah – Komorebi

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Οι ηλιαχτίδες με κόπο προσπαθούν να μπουν στο δωμάτιο μου και να μου δείξουν πως άλλη μια όμορφη μέρα έχει έρθει. Η μελωδία με ξυπνά γλυκά και πασχίζει να διώξει την μελαγχολία μου. Με χαρά έρχεται και μου τραβά το χέρι. Με κάνει να ξεχνώ και σιγά σιγά αφήνω κάθε θλιμμένη σκέψη να σβήσει και την ακολουθώ στον δρόμο προς τον λαμπερό ήλιο.”

“The sunbeams are trying to get into my room and show me that another beautiful day has come. The melody wakes me sweets and struggles to drive out my melancholy. He comes with joy and pulls my hand. It makes me forget and slowly let every sad thought go out and follow it on the road to the glittering sun.” *

“Die Sonnenstrahlen versuchen, in mein Zimmer zu gelangen und mir zu zeigen, dass ein weiterer schöner Tag gekommen ist. Die Melodie weckt mir Süßigkeiten und kämpft darum, meine Melancholie herauszufahren. Er kommt mit Freude und zieht meine Hand. Es lässt mich vergessen und langsam jeden traurigen Gedanken gehen und ihm auf dem Weg zur glitzernden Sonne folgen.” *

-Nagamag.com

The song “Saah – Komorebi” is released by Little Symphony Records

Song Sources for “Saah – Komorebi”:
Spotify: open.spotify.com/track/03EZiXWW0Dw8G4E9Fv41eE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=nnhkJJ43uqY
Apple Music: music.apple.com/us/album/komorebi/1665737323?i=1665737324

Find Saah on Socials:
Instagram: www.instagram.com/saahmusic/

1tbsp x mietze conte – No Nein (feat. Mietze Conte)

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Faster club tempo and very interesting sound choices makes this song standing out above the rest. The way vocal samples are edited and placed within the arrangement makes the song even more interesting and very creative. Song feels that they had a lot of fan making it with the same effect to the listener, great one. ”

“Ταχύτερος ρυθμός του συλλόγου και πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές ήχου κάνει αυτό το τραγούδι να στέκεται πάνω από τα υπόλοιπα. Ο τρόπος με τον οποίο τα φωνητικά δείγματα επεξεργάζονται και τοποθετούνται μέσα στη ρύθμιση καθιστά το τραγούδι ακόμα πιο ενδιαφέρον και πολύ δημιουργικό. Το τραγούδι αισθάνεται ότι είχαν πολύ ανεμιστήρα που το έκαναν με το ίδιο αποτέλεσμα στον ακροατή, μεγάλη.” *

“El tempo del club más rápido y las opciones de sonido muy interesantes hacen que esta canción se establezca por encima del resto. La forma en que las muestras vocales se editan y se colocan dentro del arreglo hace que la canción sea aún más interesante y muy creativa. Song siente que tenían muchos fanáticos que lo hicieron con el mismo efecto para el oyente, excelente.” *

-Nagamag.com

The song “1tbsp x mietze conte – No Nein (feat. Mietze Conte)” is released by Sumoclic

Track Sources for “1tbsp x mietze conte – No Nein (feat. Mietze Conte)”:
Spotify: open.spotify.com/track/4qeIlzP0Z1JFXh0AckDcX8
Apple Music: music.apple.com/us/album/no-nein-feat-mietze-conte/1667389906?i=1667390118
Deezer: www.deezer.com/track/2120974947

Leon Tomic – Fernweh

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Δεν μπορώ να ξεχάσω τις όμορφες αλλά και τις άσχημες στιγμές του παρελθόντος, καθώς νοσταλγικά κοιτώ προς τα πίσω. Οι νότες του πιάνου μου ραγίζουν την καρδιά. Η μελωδία εισβάλει την ψυχή μου και την αγκαλιάζει σαν να την παρηγορεί ενώ προσπαθεί να σβήσει κάθε αμφιβολία ότι όλα γίνονται για ένα καλύτερο σκοπό, όσο κι αν αυτό δεν είναι ορατό τώρα. ”

“I can’t forget the beautiful but also the bad moments of the past, as I nostalgically look back. The notes of my piano crack my heart. The melody invades my soul and embraces it as if it is comforted while trying to erase every doubt that everything is done for a better purpose, no matter how much it is visible now.” *

“Ich kann die schönen, aber auch die schlechten Momente der Vergangenheit nicht vergessen, da ich nostalgisch zurückblicke. Die Noten meines Klaviers knacken mein Herz. Die Melodie dringt in meine Seele ein und umfasst sie so, als ob sie getröstet wäre, während sie versucht, jeden Zweifel zu löschen, dass alles für einen besseren Zweck getan wird, egal wie sehr es jetzt sichtbar ist.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Leon Tomic – Fernweh”:
Spotify: open.spotify.com/track/6Pq7Wkn76v8wFvIRy0O5Zz

Find Leon Tomic on Socials:
Instagram: www.instagram.com/leontomicmusic/

Go to Top