Sz.K – The Romantic Egotist | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Με φωνητικά που ρέουν με ευκολία και εκφράζουν τα καταπιεσμένα συναισθήματα μας το κομμάτι κάνει την παρουσία του ιδιαίτερα αισθητή. Η μοναδική και όμορφη μελωδία βρίσκεται σε μια στάση αναμονής μέχρι το ξέσπασμα να έρθει. Ο ρυθμός δυναμικά και με θέληση εισχωρεί μέσα μας και βγάζει προς τα έξω την κραυγή μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“With easily flowing vocals and expressing our oppressed emotions, the piece makes its presence very noticeable. The unique and beautiful melody is in a waiting stand until the outburst comes. The rhythm dynamically and willing to penetrate us and brings out our cry.”

-Nagamag.com

“凭借易于流动的人声并表达了我们的压迫情绪,该作品使它的存在非常明显。独特而美丽的旋律在等待的摊位中,直到爆发出现为止。节奏动态,愿意穿透我们并带出我们的哭声。”

-Nagamag.com

The original review of “Sz.K – The Romantic Egotist” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Sz.K” (China) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “The Romantic Egotist” by the remarkable “Sz.K”. A captivating Hip Hop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Sz.K – The Romantic Egotist.” The song manages to take you on a journey through the world of Rap, Pop Rap music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Sz.K – The Romantic Egotist” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “Sz.K – The Romantic Egotist”.


Lyrics of Sz.K – The Romantic Egotist :

I swear to god I gave you everything I had(I did)

I swear to god I used to love you more than rap(yeah I did)

I ain’t tryna be the villain and do bad

But I know the damage is done leaving you all mad(I’m sorry)

You don’t know how I regret the decision that I made

medicate myself with alcohol that I can’t stay awake

Been trapped in this maze prolly it’s my fate

Could you please give me another chance so I can call you babe

Know I’m awful but I’m trying to be better

Know it’s me who pushed you away but the pain cannot be measured

Do you know how I still miss you maybe it’s gonna last forever

I mean whether…(whether)

****ed up my relationships shits I am not proud of

Not a playboy it’s just I don’t know nothing about love

Like a dying king I’m about to take my crown off

Wanna rewind but just really can’t see how to

Let me out

let the devil out

let me out

let the devil out

let me out

Me against the world now isn’t it cool as ****

Breaking all my promises but no one’s left around to judge

I’m the real life devil cuz I always ****ed everything up

I don’t trust nobody and I ain’t gonna need no trust

F the rules (FK!) Imma make my own rules

A born rockstar music is my O2

I’ll always be in front seat never sit in row two

Don’t know I am damned and cursed ?thought I’ve already told you

Lost myself in Beijing the land where I was born

It seems like I don’t recognize this city anymore

Countless lies told to the ones who love me most

Am I still the same scorpio ?not so sure

Yeah you said I only love myself and prolly that’s true

Leaving you was my choice but at least I had you

A sinner in love that’s why I cannot be loved

Let destiny decide and this is how it treats us


The song “Sz.K – The Romantic Egotist” is released by DistroKid

Song Sources for “Sz.K – The Romantic Egotist”:
Spotify: open.spotify.com/track/3uy40H1HxsyvgLkGLQhNk5
Youtube: www.youtube.com/watch?v=kkcbsw7ik2o
Apple Music: music.apple.com/us/album/the-romantic-egotist/1707405939?i=1707406217

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Sz.K”, providing music reviews and music discoveries like “The Romantic Egotist”.
This music post about song “The Romantic Egotist” by “Sz.K” has been arranged in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Sz.K” and more Hip Hop, Rap, Pop Rap songs like “The Romantic Egotist” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

If you enjoyed “Sz.K – The Romantic Egotist” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

K.I.R.B. – No Time | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

Nagamag proudly presents the song with title “No Time” by the talented “K.I.R.B.”. A unique Hip Hop composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “K.I.R.B. – No Time”. The song expresses Old-school Hip-Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the following music review that one of our experienced Hip Hop reviewers motivated to write about “K.I.R.B. – No Time”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Hip Hop songs that discovers around the globe, for Hip Hop listeners of all over the world! The original review of “K.I.R.B. – No Time” is written in the native language that is spoken by the dedicated Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations, of which the first one depends from the origin of the artist “K.I.R.B.” (United States) and the other is translated in English/Spanish/Greek depended by the original music review as well as the first translation.

“Захватывающий и энергичный трек, который наверняка привлечёт внимание любителей современной Hip Hop музыки. В нём чувствуется потрясающая сила и драйв, которые возбуждают и мотивируют слушателя. Захватывающая мелодия и ритм погружают в прохладную звуковую волну и не отпускают до самого конца. Сочетание качественного продакшена и талантливого исполнения от -K.I.R.B.- делает этот трек по-настоящему запоминающимся! ”

“An exciting and energetic track that will surely attract the attention of lovers of modern HIP hop music. It feels an amazing force and drives that excite and motivate the listener. The exciting melody and rhythm is immersed in a cool sound wave and are not released to the very end. The combination of high-quality production and talented performance from -K.I.R.B.-makes this track truly memorable!” *

“Ένα συναρπαστικό και ενεργητικό κομμάτι που σίγουρα θα προσελκύσει την προσοχή των εραστών της σύγχρονης μουσικής hip hop. Αισθάνεται μια εκπληκτική δύναμη και οδηγεί που ενθουσιάζουν και παρακινούν τον ακροατή. Η συναρπαστική μελωδία και ο ρυθμός βυθίζονται σε ένα δροσερό ηχητικό κύμα και δεν απελευθερώνονται στο τέλος. Ο συνδυασμός παραγωγής υψηλής ποιότητας και ταλαντούχων επιδόσεων από -K.I.R.B.-Makes αυτό το κομμάτι πραγματικά αξέχαστη!” *

-Nagamag.com

Listen to “K.I.R.B. – No Time” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “K.I.R.B. – No Time”.

Song Sources for “K.I.R.B. – No Time”:
Spotify: open.spotify.com/track/6dVc8Tjp0jmfyLwx7KweCB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Gh8n6JmCa9U
Deezer: www.deezer.com/track/2248956397

Find K.I.R.B. on Socials:
Instagram: www.instagram.com/k.i.r.b._official/
TikTok: www.tiktok.com/@k.i.r.b.ispapi

Website of K.I.R.B.:
music.apple.com/us/artist/k-i-r-b/1449926396

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “K.I.R.B.”, providing music reviews and music discoveries like “No Time”.
This music post about song “No Time” by “K.I.R.B.” has been arranged in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “K.I.R.B.” and more Hip Hop, Old-school Hip-Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop songs like “No Time” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

If you enjoyed “K.I.R.B. – No Time” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

T.K. Blue – Never Felt This Way

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Smoothness and easy listening atmosphere of the song makes you feel relaxed and peaceful. Beautiful themes and harmonic structure are full of depth and emotion, that can be felt with every instrument played within the song, from blissful saxophone solo moments, wonderful piano in the background to groovy contrabass. ”

“Η ομαλότητα και η εύκολη ατμόσφαιρα ακρόασης του τραγουδιού σας κάνουν να αισθάνεστε χαλαρή και ειρηνική. Τα όμορφα θέματα και η αρμονική δομή είναι γεμάτα από βάθος και συγκίνηση, που μπορούν να γίνουν αισθητά με κάθε όργανο που παίζεται μέσα στο τραγούδι, από την ευτυχισμένη σαξόφωνο σόλο στιγμές, το υπέροχο πιάνο στο παρασκήνιο μέχρι το groovy contrabass.” *

“La suavidad y el ambiente fácil de escuchar de la canción te hacen sentir relajado y tranquilo. Los hermosos temas y la estructura armónica están llenos de profundidad y emoción, que se pueden sentir con cada instrumento reproducido dentro de la canción, desde maravillosos momentos en solitario de saxofón, un piano maravilloso en el fondo hasta el entorno maravilloso.” *

-Nagamag.com

The song “T.K. Blue – Never Felt This Way” is released by Arkadia Records

Song Sources for “T.K. Blue – Never Felt This Way”:
Spotify: open.spotify.com/track/3826IzRpJhAHfj4hCXXvlS

DARGZ x K.I.N.E.T.I.K. – Love Will Take Me Higher

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , , , , |

“With a huge homage to the 90’s sound and style, this song perfectly brings back those lost moments and deep nostalgia fro the past. Beautiful harmonies and and retro approach to the production, with smooth beats and amazing flow song have. Vocals are great, specially the background ones that creates wonderful atmosphere and lush piano theme at the core of the song. ”

“Με ένα τεράστιο φόρο τιμής για τον ήχο και το στυλ της δεκαετίας του ’90, αυτό το τραγούδι φέρνει τέλεια τις χαμένες στιγμές και βαθιά νοσταλγία από το παρελθόν. Όμορφες αρμονίες και ρετρό προσέγγιση στην παραγωγή, με ομαλές ρυθμές και εκπληκτικό τραγούδι ροής. Τα φωνητικά είναι υπέροχα, ειδικά τα φόντο που δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα και πλούσιο θέμα πιάνου στον πυρήνα του τραγουδιού.” *

“Con un gran homenaje al sonido y el estilo de los 90, esta canción trae perfectamente esos momentos perdidos y la profunda nostalgia del pasado. Hermosas armonías y un enfoque retro de la producción, con ritmos suaves y una increíble canción de flujo. Las voces son geniales, especialmente las de fondo que crean un ambiente maravilloso y un exuberante tema de piano en el centro de la canción.” *

-Nagamag.com

The song “DARGZ x K.I.N.E.T.I.K. – Love Will Take Me Higher” is released by Papercup Records

Song Sources for “DARGZ x K.I.N.E.T.I.K. – Love Will Take Me Higher”:
Spotify: open.spotify.com/track/7lP81gO3YOz1WsKjKRLXt4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ofrw6VjjdHY

Mykii J, Sooftheradiokid, Mimi A.K.A. The Kelly – Crime Scene 2.0 – song by Mykii J, Sooftheradiokid, Mimi A.K.A. The Kelly | Spotify (Spotify)

Categories: Audio, Hip-Hop, The Latest|Tags: , , , , , , , , , , |

“This is not your typical Hip-Hop sound, but one step beyond the basics tune. Not just one or two, but three artists joined in "Crime Scene 2.0". The result should be heard with caution, as it's likely to blow the mind and stimulate our brain. A sudden burn is about to appear from your speakers!”

-Nagamag.com

"Crime Scene 2.0" is the follow-up to Mykii J's original "Crime Scene" released in 2020. This time, Mykii J, whose alter ego is X-Men's "Gambit," has recruited other "Mutants" like him, including Sooftheradiokid and Mimi A.K.A. The Kelly, to deliver a powerful, hard-hitting anthem that once again "kills" the noise from haters and nay-sayers.

www.instagram.com/mykiij

Jax Anderson, K.Flay – I Don’t Care Anymore (Video)

Categories: Pop, The Latest, Video|Tags: , , , , , , , |

“This work is insanely creative and full of positive energy. -I Do not Care Anymore- Basically having affections from indie & lo-fi pop and demonstrating quality humor by -Jax Anderson and K.Flay-.”

“Безумно креативная работа наполненная позитивной энергией. -I Don’t Care Anymore- вереница из таких удачных звеньев, как indie & lo-fi pop и качественный юмор от исполнителей -Jax Anderson и K.Flay-.”

-Nagamag.com

Today, newfound friends Jax Anderson and K.Flay team up for their self-empowerment track “I Don’t Care Anymore”, released via Jax’ label Neon Gold Records HERE.

stem.ffm.to/idontcareanymore%C2%A0

Jax started the song as a demo on TikTok www.tiktok.com/@jaxandersonmusic/video/6938879468085857542 where it tracked 400,000 views and proved to be an undeniably relatable bop. She decided to invite K.Flay along into the studio, as well as producer Tommy English, to bring the song to life while creating an important dialogue at the same time.

Jax says: “Someone commented recently that I Don’t Care Anymore is a song about nihilistic optimism & I’d say they’re totally right. I’m saying “nothing matters, but isn’t it freeing?” It’s my way of fully accepting who I am & rejecting any standards that I’ve learned to carry. It’s incredible how freeing life is when you choose not to give a fuck, right? All I can do is live as myself, truly & fully & it’s been awesome.”

K.Flay adds: “This collaboration came about totally organically. Jax posted an early version of the song on TikTok, people loved it, and a bunch of folks commented that I should feature on the track. So we made it happen! The lyrics really resonated with me. For anyone who’s felt like an outsider, you eventually reach a point where you actually stop caring what other people think. And you embrace yourself with a newfound sense of confidence and swagger and kindness. To me, that’s what this song is all about.”

Jax Anderson, who changed from her Flint Eastwood moniker to her real name, has built a reputation for writing alt-pop anthems that boldly speak to overcoming the forces in the world that try and keep us from loving ourselves and actualizing our full potential.

About K.Flay: The Chicago-born K.Flay’s near-undefinable amalgamation of dark-electro soundscapes, art-pop sensibilities, spitfire rhymes, industrial rock backbone and versatile chameleon-like vocals has led the songwriter/artist/multi-instrumentalist to two GRAMMY nominations (Best Engineered Album, Non-Classical for ‘Every Where Is Some Where’, and Best Rock Song for “Blood in the Cut”), tours alongside Grouplove, Imagine Dragons & Thirty Seconds To Mars, and festival spots at ACL Fest, Bonnaroo, Coachella, Treefort, and Riot Fest. She most recently dropped her ‘Don’t Judge A Song By Its Cover’ EP via BMG in December where her transportive musicality takes a blindsiding trifecta of 90s rock staples (Limp Bizkit’s “Break Stuff”, Green Day’s “Brain Stew” and The Offspring’s “Self Esteem”) and reimagines them into another dimension.

www.iamjaxanderson.com/
www.tiktok.com/jaxandersonmusic
www.instagram.com/jaxanderson
www.twitter.com/jaxanderson

www.kflay.com/
www.tiktok.com/kflay
www.instagram.com/kflay/
twitter.com/kflay

Go to Top