Hogland – After Life

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Interesting mixture of style combined together intro this club oriented EDM song. Country feeling with guitar info progresses so well into dance summer anthem. Lead vocal is so catchy, same goes with beautiful synth themes, that creates wonderful atmospheric structure. ”

“Ενδιαφέρον μείγμα στυλ σε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι προσανατολισμένο στο club. Η αίσθηση της χώρας με τις πληροφορίες κιθάρας εξελίσσεται τόσο καλά στο χορό καλοκαιρινό ύμνο. Το Lead Vocal είναι τόσο πιασάρικο, το ίδιο συμβαίνει με όμορφα θέματα synth, που δημιουργεί υπέροχη ατμοσφαιρική δομή.” *

“Intressant blandning av stil kombinerade intro denna klubborienterade EDM -låt. Landskänsla med gitarrinfo fortskrider så bra in i dans sommarsång. Leadvokal är så fängslande, samma sak med vackra synth -teman, som skapar underbar atmosfärisk struktur.” *

-Nagamag.com

The song “Hogland – After Life” is released by Helix Records

Song Sources for “Hogland – After Life”:
Spotify: open.spotify.com/track/5NUQxIxeF3IaGs0pSAr4BX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=a5fU3o60GfU
Deezer: www.deezer.com/track/2263103387

Carl Bagge – Childhood – Edit

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Jazz song with some amazing talents behind the instruments used, specially the pianist. His talent, emotions and depth it have can be heard with every note played. Saxophone solo expands that feeling, followed by piano harmonies in the background perfectly. Smooth rhythm structure creates wonderful atmosphere around them. ”

“Τζαζ τραγούδι με μερικά εκπληκτικά ταλέντα πίσω από τα χρησιμοποιούμενα όργανα, ειδικά τον πιανίστα. Το ταλέντο, τα συναισθήματα και το βάθος του έχει ακούσει με κάθε σημείωμα που παίζεται. Το σόλο σαξόφωνο επεκτείνει αυτό το συναίσθημα, ακολουθούμενο από αρμονίες πιάνου στο παρασκήνιο τέλεια. Η ομαλή δομή ρυθμού δημιουργεί υπέροχη ατμόσφαιρα γύρω τους.” *

“Jazzlåt med några fantastiska talanger bakom de instrument som används, speciellt pianisten. Hans talang, känslor och djup som det har kan höras med varje anteckning som spelas. Saxofonsolo utvidgar den känslan, följt av piano harmonier i bakgrunden perfekt. Slät rytmstruktur skapar underbar atmosfär runt dem.” *

-Nagamag.com

The song “Carl Bagge – Childhood – Edit” is released by Jazz by Bolero

Song Sources for “Carl Bagge – Childhood – Edit”:
Spotify: open.spotify.com/track/4l4nadaU83OgcKsDIb51wQ

Find Carl Bagge on Socials:
Instagram: www.instagram.com/callebagge/

Per Thornberg – Light Comes

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Smooth groove and very soft atmosphere with amazing saxophone solo is something that will set you at ease after a long day. Song is perfect for relaxing moments or preparing yourself for a night out. Lush saxophone perfectly captures the jazzy mood of the song with amazing bass and joyful background harmonies. ”

“Η ομαλή αυλάκωση και η πολύ μαλακή ατμόσφαιρα με εκπληκτικό σόλο σαξόφωνο είναι κάτι που θα σας προκαλέσει άνετα μετά από μια κουραστική μέρα. Το τραγούδι είναι ιδανικό για χαλαρωτικές στιγμές ή προετοιμάζοντας τον εαυτό σας για μια νύχτα έξω. Το πλούσιο σαξόφωνο καταγράφει τέλεια την τζαζ διάθεση του τραγουδιού με εκπληκτικό μπάσο και χαρούμενες αρμονίες φόντου.” *

“Slät spår och mycket mjuk atmosfär med fantastisk saxofonsolo är något som kommer att göra dig lugn efter en lång dag. Sången är perfekt för avkopplande stunder eller förbereda dig själv för en utekväll. Lush Saxophone fångar perfekt den jazziga stämningen i låten med fantastisk bas och glada bakgrund harmonier.” *

-Nagamag.com

The song “Per Thornberg – Light Comes” is released by ELITIST • A Division of Strawtown

Song Sources for “Per Thornberg – Light Comes”:
Spotify: open.spotify.com/track/7BpCywuaRHGQ8U3vU05CKh

Find Per Thornberg on Socials:
Instagram: www.instagram.com/per_thornberg/

Niki & The Dove / The Greys – Gloria

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Beautiful mixture of jazz vibes and old school rnb/hip hop vibes. Smooth and seductive atmosphere is perfectly played with lead vocals and lush piano in the background. Its simplicity with not overcrowding the sounds within the song is the perfect production tip, less is more. ”

“Όμορφο μείγμα τζαζ vibes και παλιό σχολείο RNB/hip hop. Η ομαλή και σαγηνευτική ατμόσφαιρα παίζεται τέλεια με φωνητικά μολύβδου και πλούσιο πιάνο στο παρασκήνιο. Η απλότητα του με μη υπερπληθυσμό των ήχων μέσα στο τραγούδι είναι η τέλεια συμβουλή παραγωγής, λιγότερο είναι περισσότερο.” *

“Vacker blandning av jazzvibber och Old School RNB/hiphopvibber. Slät och förförisk atmosfär spelas perfekt med huvudsång och frodig piano i bakgrunden. Dess enkelhet med att inte överbelägga ljuden i låten är det perfekta produktionstipset, mindre är mer.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Niki & The Dove / The Greys – Gloria”:
Spotify: open.spotify.com/track/6kXhAji1KC8boZHpGTgfpf
Youtube: www.youtube.com/watch?v=n6rDTlXUkvk

A Crystal Clear Moment x Emmy Apetrea – We Come Around (Pray For Serenity)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Groovy and very positive song with really good synth wave moments and sounds. Lush lead synths are amazing, gives the song that 80’s feeling along with a perfect groove. Lead vocal is catchy, blending so well with the music. Event that subtle details with background vocals are wonderful, specially that one with a vocoder alike effect. ”

“Groovy και πολύ θετικό τραγούδι με πραγματικά καλές στιγμές και ήχους. Τα πλούσια synths μολύβδου είναι εκπληκτικά, δίνει στο τραγούδι ότι το συναίσθημα της δεκαετίας του ’80 μαζί με ένα τέλειο αυλάκι. Το Lead Vocal είναι πιασάρικο, αναμειγνύεται τόσο καλά με τη μουσική. Εκδήλωση ότι οι λεπτές λεπτομέρειες με τα φωνητικά του φόντου είναι υπέροχα, ειδικά εκείνη με ένα εφέ με ένα φωνητικό.” *

“Groovy och mycket positiv sång med riktigt bra synthvågstunder och ljud. Lush bly -syntor är fantastiska, ger låten den 80 -talet känsla tillsammans med ett perfekt spår. Lead Vocal är iögonfallande och blandar så bra med musiken. Händelse som subtila detaljer med bakgrundssång är underbar, speciellt den med en vocoder lika effekt.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “A Crystal Clear Moment x Emmy Apetrea – We Come Around (Pray For Serenity)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2D1L1Wao9v3VZRk9I5VbUN

Loreen – Tattoo

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“The talented and well-known “Loreen” is back again with a striking vocal performance and truly impressive apearance, in a quite promising single. Get ready to experience Commercial sound with an epic touch and spirit that won’t leave you unaffected.”

“Το ταλαντούχο και γνωστό “Loreen” επιστρέφει ξανά με μια εντυπωσιακή φωνητική παράσταση και πραγματικά εντυπωσιακή απάτη, σε ένα αρκετά ελπιδοφόρο single. Ετοιμαστείτε να ζήσετε τον εμπορικό ήχο με επικό άγγιγμα και πνεύμα που δεν θα σας αφήσει ανεπηρέαστο.” *

“Den begåvade och välkända “Loreen” är tillbaka igen med en slående vokalprestanda och verkligen imponerande framsteg, i en ganska lovande singel. Gör dig redo att uppleva kommersiellt ljud med en episk touch och ande som inte gör att du inte påverkas.” *

-Nagamag.com

The song “Loreen – Tattoo” is released by Universal Music AB

Song Sources for “Loreen – Tattoo”:
Spotify: open.spotify.com/track/1DmW5Ep6ywYwxc2HMT5BG6
Youtube: www.youtube.com/watch?v=b3vJfR81xO0

Red Cell – Going Back Before Going On

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“The Sweedish duo “Red Cell” impressed us one more time with their fantastic Synthwave production and artistic creativity. Enjoy a rich palette of melodic electronic patterns, full of energy and strong nostalgic spirit. The crystal clarity of sound plus emotional vocals will make the difference more obvious.”

“Το sweedish duo “Red Cell” μας εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με την φανταστική παραγωγή συνθετικών και καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Απολαύστε μια πλούσια παλέτα μελωδικών ηλεκτρονικών μοτίβων, γεμάτη ενέργεια και έντονο νοσταλγικό πνεύμα. Η κρυστάλλινη σαφήνεια του ήχου συν συναισθηματικά φωνητικά θα κάνει τη διαφορά πιο προφανή.” *

“Den svängda duon “Red Cell” imponerade oss en gång till med deras fantastiska synthwave -produktion och konstnärliga kreativitet. Njut av en rik palett av melodiska elektroniska mönster, full av energi och stark nostalgisk ande. Kristallens tydlighet i ljudet plus känslomässiga sång kommer att göra skillnaden mer uppenbar.” *

-Nagamag.com

The song “Red Cell – Going Back Before Going On” is released by Stupid Dream Reocrds

Song Sources for “Red Cell – Going Back Before Going On”:
Spotify: open.spotify.com/track/11EEYr1OmTr3XBeRS5fn1a

Find Red Cell on Socials:
Instagram: www.instagram.com/redcellmusic

Måns Billner – Nebula feat. Isla Noir

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Blissful vocal and beautiful piano theme opens this song in a wonderful way. Dreamy soundscapes expands that feeling further with the song progression. Cinematic atmosphere is created with amazing harmonies and themes played with string, violins and smooth beats, that are subtle but so effective within the songs arrangement. ”

“Ευτυχώς φωνητικό και όμορφο θέμα πιάνου ανοίγει αυτό το τραγούδι με υπέροχο τρόπο. Τα ονειρικά ηχητικά τοπία επεκτείνουν αυτό το συναίσθημα με την εξέλιξη του τραγουδιού. Η κινηματογραφική ατμόσφαιρα δημιουργείται με εκπληκτικές αρμονίες και θέματα που παίζουν με χορδές, βιολιά και ομαλά κτυπήματα, που είναι λεπτές αλλά τόσο αποτελεσματικές μέσα στη διάταξη τραγουδιών.” *

“Lycklig vokal och vacker pianotema öppnar den här låten på ett underbart sätt. Dreamy Soundscapes utvidgar den känslan ytterligare med sångprogressionen. Cinematisk atmosfär skapas med fantastiska harmonier och teman spelade med sträng, fioler och smidiga beats, som är subtila men så effektiva inom låtarnas arrangemang.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Måns Billner – Nebula feat. Isla Noir”:
Spotify: open.spotify.com/track/1blPxv5F32FSJwouVOaie2

Varas – Hell No

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Sometimes we have to say “no”, even if it might be painful. In this interesting single, “Varas” from Sweeden has expressed hiself in the most simple and direct way. Fast and catchy Dream Pop rhythms, alternate with melodic vibrations and vocals of personal style. If you tend to choose your music, this mustn’t pass unnoticed!”

“Μερικές φορές πρέπει να πούμε “όχι”, ακόμα κι αν μπορεί να είναι οδυνηρό. Σε αυτό το ενδιαφέρον single, το “Varas” από το Sweeden εξέφρασε τον Helfelf με τον πιο απλό και άμεσο τρόπο. Γρήγοροι και πιασάρικοι ποπ ρυθμισμοί ονείρου, εναλλακτικοί με μελωδικές δονήσεις και φωνητικά προσωπικού στυλ. Εάν τείνετε να επιλέξετε τη μουσική σας, αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο!” *

“Ibland måste vi säga “nej”, även om det kan vara smärtsamt. I denna intressanta singel har “Varas” från Sweeden uttryckt sitt själv på det mest enkla och direkta sättet. Snabb och fängslande drömpoprytmer, alternativ med melodiska vibrationer och sång av personlig stil. Om du tenderar att välja din musik får detta inte passera obemärkt!” *

-Nagamag.com

The song “Varas – Hell No” is released by Record Company TEN

Track Sources for “Varas – Hell No”:
Spotify: open.spotify.com/track/34JLZtNXw2pxMa0KX5e45R
Youtube: www.youtube.com/watch?v=XnBuRn9xyWY

Find Varas on Socials:
Instagram: www.instagram.com/ben.varas/
Twitter: twitter.com/varas___
TikTok: www.tiktok.com/@benvaras

Go to Top